Novostavba krajské knihovny Vysočiny

Vložil
Martin Rosa
18.04.2006 11:15
Soutěže

Veřejná architektonická soutěž o návrh urbanistického, architektonického, technického a provozního řešení

Druh soutěže
veřejná, architektonicko-urbanistická, dvojkolová soutěž

Vyhlašovatel:
Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Miloš vystrčil, hejtman kraje

Sekretář soutěže:
Ing. Zdeněk Berka
Krajský úřad Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
E-mail: berka.z@kr-vysocina.cz
Telefon: 564 602 216

Předmět soutěže
Předmětem soutěže je vypracování soutěžního návrhu urbanistického, architektonického, provozního, technického a estetického řešení stavby "Krajské knihovny Vysočiny", na pozemku stanoveném podmínkami soutěžních podkladů, případně využití stávajícího objektu „F“ Nemocnice Havlíčkův Brod.

Účelem a posláním soutěže je nalézt nejvhodnější řešení předmětu soutěže, které splní požadavky vyhlašovatele, obsažené v těchto soutěžních podmínkách a soutěžních podkladech a některému z autorů těchto řešení (oceněným účastníkům) zadat vypracování všech navazujících výkonových fází projektové dokumentace a dohledu nad jejich prováděním a uvedením stavby do užívání.

Porota
Řádní členové
Mgr. Tomáš Gec - ředitel Krajské knihovny Vysočiny
Ing. Petr Kolář - vedoucí Odboru majetkového Krajského úřadu kraje Vysočina
Ing.arch. Jaroslav Kruntorád - zastupitel kraje Vysočina, starosta města Havlíčkův Brod
Prof. Ing. arch. Miroslav Masák - autorizovaný architekt
Ing. arch. Petr Bílek - autorizovaný architekt
Doc. Ing. arch. Milan Stehlík - autorizovaný architekt
Mgr. Věra Vohlídalová - autorizovaný architekt

Náhradníci
Ing. Hana Strnadová - vedoucí oddělení investičního, Odboru majetkového Krajského úřadu kraje Vysočina
Ing. arch. Antonín Novák - autorizovaný architekt
Ing. Petr Všetečka - autorizovaný architekt

Ceny
1. cena - 800 000,- Kč
2. cena - 500 000,- Kč
3. cena - 300 000,- Kč

Odměny pro soutěžící postupující do 2. kola soutěže - celkem 400.000,- Kč

Termíny 1. kola soutěže
vyhlášení soutěže – 18. 4. 2006
lhůta k podání dotazů soutěžícími – do 19. 5. 2006
lhůta k vyzvednutí soutěžních podmínek a podkladů soutěžícím - do 16. 6. 2006
odevzdání soutěžních návrhů v 1. kole – do 30. 6. 2006
vyhlášení 2. kola soutěže - 15. 8. 2006
odevzdání soutěžních návrhů ve 2. kole - do 27. 10. 2006

Další informace a soutěžní podmínky ke stažení
http://www.cka.cc/souteze/probihajici/vysocina_knih.html
0 komentářů
přidat komentář