Ideová soutěž časopisu 2G: Venice Lagoon Park

Zdroj
2G
Vložil
Martin Rosa
02. 08. 07. 01:55
Benátky se zdají být vhodným městem pro pořádání ideových architektonických soutěží. Po loňské soutěži na návrh využití benátského Arsenalu a ideového návrhu mostu-muzea, vypsala další soutěž redakce časopisu 2G.

Časopis 2G soutěží oslavuje 10 výročí své existence. Jednu architektonickou soutěž 2G pořádal při svém založení v roce 1997, tehdy se jednalo o návrh objektu pro Mies van der Rohe Foundation.
Od právě probíhající soutěže si 2G slibuje řadu zajímavých projektů od studentů a architektů mladších 40 let řešící vztah současných Benátek a jejich obyvatel a fenoménu globální turistiky.

Soutěž se týká celé laguny, ve které se Benátky nachází. Území o rozloze 550 km² je vymezeno na severu řekou Sile, na jihu řekou Brenta, na západě sítí kanálů, která lagunu odděluje od pevné země, a na východě 50 km pásem pláží Sottomarina, Pallestrina, Lido, Cavallino a Jesolo.
Dnešní podoba samotných Benátek je výsledkem vývoje, který reagoval na obchodní, dopravní a obranné potřeby tohoto města s úzkou vazbou na ostatní ostrovy v laguně, které měly obvykle svou vlastní specifickou úlohu v závislosti na své poloze a rozloze - menší ostrovy sloužily pro účely náboženské, lékařské, kulturní a jiné veřejně prospěšné a větší ostrovy jako Murano, Burano či Sant`Erasmo byly určeny pro zemědělství a průmysl. V posledních staletích Benátky o svou někdejší roli postupně přicházely, město bylo propojeno s pevninou dlouhým mostem, malé ostrovy postupně ztrácely svůj význam a řada funkcí, jež byly kdysi roztroušeny po celé laguně, byla koncentrována do samotného města. Laguna se začala chápat jako prázdný prostor vhodný pro průmysl. Benátky se staly oblíbenou turistickou destinací.
Úkolem soutežících je ideový návrh projektu Venice Lagoon Park - urbanistické rehabilitace celé laguny jako sítě komunikací a osídlení a decentralizaci jednotlivých funkcí (kdyby došlo k hypotetické re-kolonizaci tohoto území). Součástí návrhu je řešení ostrovu Sacca San Mattia, kde by měl vzniknout Urban Park, jakýsi pomyslný vstup do celé laguny, navazující na letiště Marco Polo, a návrh několika urbanních elementů Lagoon Prototypes (přístaviště, rozhledna apod.).

Registrace do soutěže je možná do 15. října 2007 a je spojena s účastnickým poplatkem 30 EUR pro studenty (nebo studentské týmy) a 60 EUR pro architekty do 40 let. Uzávěrka soutěže je 12. listopadu 2007.
Dva nejlepší projekty budou odměněny částkou 10.000 a 5.000 EUR a jejich autoři spolu s dalšími pěti oceněnými návrhy získají roční předplatné časopisu 2G.

Bližší informace naleznete na stránkách soutěže >


0 komentářů
přidat komentář