Dvě studentské soutěže - návrhy pasivních domů

Vložil
Martin Rosa
02.10.2007 02:30
Soutěže

Studenti architektonických či stavebních fakult, kteří se zajímají o nízkoenergetické a pasivní stavby, mají v současné době na výběr hned několik ideových soutěží, vypsaných dodavateli izolačních materiálů. K již probíhajícímu druhému ročníku soutěže ROCKHOUSE, kterou vyhlásila společnost Rockwool, nyní přibyla další soutěž česká a mezinárodní.

Pasivní dům v Krupce u Teplic

Společnost KNAUF INSULATION, spol. s r. o. vyhlašuje studentskou soutěž společně s obecně prospěšnou společností POSRENNA. Úkolem soutěžících je návrh rodinného domu v pasivním či ještě lepším standardu pro konkrétní lokalitu v Krupce u Teplic. Studenti musí zpracovat soutěžní projekt pod vedením odborných konzultantů z fakult nebo projektantů. Do 26. října je nutno se do soutěže zaregistrovat, soutěžní návrhy je poté nutno odevzdat do 15. ledna 2008.
I přes jasně formulované kritéria hodnocení je poněkud negativním faktem v soutěžních podmínkách absence konkrétních jmen v porotě ("Hodnocení projektu bude provedeno odbornou komisí složenou ze zástupců technických vysokých škol, státní správy a zástupce vyhlašovatele soureže."). Ne zcela jasný je i systém odměňování soutěžních prací, kdy je vítězný projekt odměněn částkou 25.000 Kč, ale kromě toho je přislíbeno udělení neurčitého počtu zvláštních cen ve výši 10.000 Kč dle různých kritérií, jejichž počet bude záviset na počtu přihlášených soutěžících. Navíc si vyhlašovatel vyhrazuje právo na snížení či neudělení cen v případě nedostatečné kvality návrhů či malého počtu soutěžících. Soutěž tedy nesplňuje náležitosti soutěžního řádu ČKA (na což jsou však soutěžící v podmínkách upozorněni).
Bližší informace o soutěži a soutěžní podklady naleznete zde>

Multi-Comfort-House School – A New Concept for Learning

Další "pasivní" studentskou soutěž, tentokrát však dvoukolovou a mezinárodní, vypisuje společnost Saint-Gobain Isover.
Tématem soutěže je návrh školní budovy pro 200-300 dětí, která bude splňovat parametry pasivních staveb. Samotná budova by měla obsahovat jak tradiční učebny, tak i prostory pro moderní způsob výuky.
První kolo soutěže je vypsáno jako národní a bude v něm vybráno 5 nejlepších návrhů. Tři z nich budou odměněny (1.500, 1.000 a 750 EUR) a jejich autoři spolu s vyučujícími budou pozváni do Dubrovníku, kde budou mít šanci obhájit svou práci v otevřené diskusi. V tomto "druhém kole" však již nepůjde o vybrání nejlepší práce, ale pouze o výměnu zkušeností mezi jednotlivými soutěžícími, jejich vyučujícími a dalšími odborníky.
Národní kolo bude probíhat do března 2008, mezinárodní kongres v Dubrovníku proběhne mezi 1. a 4. červnem 2007.
Zdrojem informací o soutěži jsou mezinárodní podmínky, které byly dány k dispozici studentům brněnské FA VUT bez upřesnění několika pasáží, které se v jednotlivých státech liší (např. datum ukončení soutěže nebo národní sekretář). Například zde> naleznete soutěžní podmínky v anglickém jazyce určené studentům škol v Lotyšsku (odlišné jsou však pouze modře vyznačené pasáže). Lze jen doufat, že se české zastoupení společnosti Isover a především zástupci jednotlivých škol české podmínky brzy doplní a zveřejní.
0 komentářů
přidat komentář