Archiweb chce vyslat do Benátek sedm samurajů

Zdroj
archiweb.cz
Vložil
Tisková zpráva
07.12.2009 00:30
Česká účast na mezinárodní výstavě v Benátkách nás v posledních letech příliš nezaujala. Namísto negativní kritiky jsme přistoupili k problému konstruktivně - rozhodli jsme se pro nadcházející Bienále nalézt řešení, které by českou architekturu prezentovalo seriózně a zároveň nepůsobilo v rámci Bienále fádně.
      Na témata definovaná Kazuyo Sejimou se nesnažíme odpovídat my, ale vytváříme výstavní platformu pro sedm laureátů Ceny archiwebu, kteří mohou s hlavní kurátorkou Bienále vstoupit do ideového dialogu.
      Zároveň při této příležitosti slavnostně oznamujeme, že laureátem Ceny archiwebu za rok 2009 je Alexandr Skalický z Náchoda. Význam pana architekta se pokusíme během roku 2010 demonstrovat filmem.
redakce
Základní charakteristika projektu

Čeho chceme dosáhnout?
Naším cílem je představit současnou českou architekturu seriózně a zároveň přitažlivě. Vybrali jsme to nejzajímavější, co česká architektura může světu nabídnout. Snažíme se jednoduchými prostředky dosáhnout velkého efektu.
Nadcházející Bienále vnímáme jako odborný veletrh světové architektury. Je pro nás nejprestižnější výstavou architektury na světě a měli by na něm vystavovat ti nejlepší. Na Bienále se jezdí architekti jednak pochlubit, jednak načerpat inspiraci. Pokud se chce někdo pobavit, pojede v roce 2010 do Šanghaje na světovou výstavu Expo. 
Chceme změnit image české architektury. Chceme představit její rozmanitost. Nechceme preferovat architekturu určitého stylu. Nechceme se zaměřovat na architekty určitého věku, pohlaví nebo působnosti. Nezajímá nás vybraný typologický druh ani konstrukční materiál. Zaměřujeme se výhradně na kvalitu a nadčasový architektonický názor.
Nechceme selhat. Snažíme se vyhnout experimentu a sázíme na klasické hodnoty architektury. Práci architektů prezentujeme tradičně - pomocí fyzických modelů, plánů, vizualizací, doprovodných textů, videí apod.
Prostřednictvím Bienále chceme usnadnit světové veřejnosti přístup k české architektuře - kromě práce konkrétních architektů chceme zviditelnit knihy a časopisy o naší architektuře, instituce včetně škol architektury a nejdůležitější galerie a výstavní síně zaměřené na architekturu.
Redakce archiwebu od roku 2003 vyhledává nejnadanější české architekty a uděluje jim Cenu archiwebu. Na nadcházejícím Bienále jsme se rozhodli uspořádat velkolepé setkání dosavadních laureátů Ceny archiwebu a komplexně představit tyto tvůrce, kteří vybočují z hlavního proudu české respektive světové architektury a okysličují ji.
Náš projekt pracovně nazýváme "Sedm samurajů" - jednak podle počtu vystavovaných, jednak podle kultovního filmu, jehož děj může být pro nadcházející Bienále zásadní. Během práce na výstavním projektu jsme jej zminimalizovali na oficiální heslo "7".


Koucký-Sládeček-Fránek-Rajniš-HŠH-Línek-Skalický

Cenu archiwebu získá každý rok významný český architekt. Adjektivum významný je v situaci mezinárodní výstavy velmi důležité, poněvadž z našeho pohledu je nutné v rámci benátského Bienále reputaci české architektury dlouhodobě napravovat a vyvarovat se ideovému selhání.
Každý z laureátů je vyhraněná osobnost. Díky šíři záběru sedmi vybraných kanceláří bude možné na výstavě představit nejlepší současnou českou architektonickou, urbanistickou i designérskou tvorbu. Vystavené exponáty zaručují pokrytí velké části tvaroslovného spektra - od minimalismu až po dekonstruktivismus.
Natěsnáním sedmi konzistentních architektonických názorů do jednoho prostoru může vzniknout zcela netradiční úhel pohledu. Bezprostřední sousedství exponátů bude v návštěvnících vyvolávat řadu otázek a zamyšlení. Krajina idejí bude jak kvalitou, tak kvantitou důstojně reprezentovat českou architekturu a splní jednu z našich premis - ukázat českou architektonickou scénu jako pestrou, aktuální a úspěšnou součást kultury.
Několik laureátů Ceny archiwebu působí na školách architektury a mohou svou výstavní část obohatit o akademický výzkum nebo tvůrčí experiment. Rádi bychom vystavující architekty motivovali, aby představili projekty nebo se jiným tvůrčím způsobem vymezili k tématům, které vyslovila Kazuyo Sejima, kurátorka příštího Bienále. Spolupráce laureátů se studenty by mohla být v rámci expozice osvěžujícím zážitkem.
Nedokážeme být stejně sexy jako Holanďané, Španělé nebo Skandinávci. Dokážeme však světu nabídnout zajímavý obrázek naší architektury, který řadu návštěvníků zaujme a jak pevně věříme, může v jejich myslích vnímání české architektury pozitivně změnit. Za tímto účelem vysíláme do Benátek sedm samurajů domácí scény a jsme přesvědčeni o tom, že jejich meče jsou způsobilé k tomuto úkolu.

Prostorové řešení
Předložené prostorové řešení představuje verzi 0.1 konečného uspořádání. Design jednotlivých prvků se může v průběhu příprav změnit, avšak jejich funkce zůstane zachována. Pavilon jsme prostorově rozdělili na tři části - vstup, informační zónu a samotnou výstavu sedmi laureátů Ceny archiwebu.
Expozice s heslem "7" o sobě dává vědět již u vstupu. Představujeme si dosti výrazný poutač, který bude v kontrastu se stavební substancí pavilonu. V předloženém projektu jsme využili typografický břit číslice sedm a vtěsnali jej přes celou výšku do prostoru hlavního vstupu.
Informační zóna navazuje na hlavní vstup a je nerovnoměrně zaplněna sedacím nábytkem. Nabízí tak místo pro načerpání sil před nebo naopak pro relaxaci po návštěvě krajiny idejí. V rozích tohoto prostoru se nacházejí dva megapanely.  Jeden z nich v sobě obsahuje velkoplošnou LCD obrazovku, na které se v nekonečné smyčce promítá 7 malometrážních filmů o vystavovaných architektech. Panel taktéž nese textové informace o významu a nepřehlédnutelnosti vystavených architektů v kontextu české architektonické scény atp.
V druhém rohu se bude nacházet infokoutek - velmi rádi bychom ho řešili jako multifunkční pult-recepci, kde by se nacházela technická obsluha pavilonu a zároveň by to bylo místo pro zázemí českých novinářů na Bienále. Může posloužit i jako gift-shop případně jinak. Forma tohoto prostoru by mohla vzejít z debaty mezi institucemi, které by se mohly v tomto místě prezentovat.
Nejdůležitější částí expozice je krajina idejí, kterou tvoří sedm přerušovaných pásů-stolů-pultů, na nichž jsou rozmístěny exponáty. Každý laureát má k dispozici jeden pás dlouhý 11 metrů. Na základě tvaru pásu a efektu odrazu zrcadla na zadní stěně pavilonu se začalo během navrhování objevovat označení gondola, což se nám zalíbilo. Každý z architektů tak pluje pavilonem na své gondole a převáží své dílo, jehož prezentaci si plánuje originálně.
9 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
rozhodne ..
07.12.09 03:28
čekoslovakia
Markéta Novotná
07.12.09 05:32
shameless selfpromotion
jozef klokoc
07.12.09 08:52
vít svoboda
vít svoboda
07.12.09 11:40
To je slabe
oj
08.12.09 04:52
zobrazit všechny komentáře

Související články