Fellner

Ferdinand Fellner

*19. 4. 1847Vídeň, Rakousko
22. 3. 1916Vídeň, Rakousko
Hlavní obrázek
Biografie
Narozen roku 1847 jako syn vídeňského architekta a stavebního podnikatele. Studium architektury ve Vídni. Roku 1873 se spojuje s Hermannem Helmerem (1849-1919) a zakládají společnou firmu, specializovanou zejména na projektování divadelních budov. Fellner a Helmer pracovali po celé své životy společně, takže nelze oddělit jejich autorský vklad u budov, které projektovali a realizovali v býv. Rakousku-Uhersku. F. Fellner umírá roku 1916, jeho společník H. Helmer o čtyři roky později.
Vídeňský architekt F. Fellner spolu s arch. H. Helmerem se specializovali především na projektování honosných divadelních budov, které byly podle jejich plánů postaveny v mnohých středoevropských městech. V Českých zemích měli Fellner a Helmer rozhodující účast při vybudování lázeňské čtvrti Karlových Varů podél říčky Teplé; v řadě našich měst pak realizovali novorenesanční a secesní divadelní budovy. Fellner a Helmer vyvinuli jednotný typ divadla o velmi dobré dispoziční a technické úrovni; tato divadla slouží dodnes. Jejich výtvarná hodnota zavání řemeslem, divadla mají často nepatřičné urbanistické začlenění a příliš okázalé měřítko. Jde o architekturu eklektickou, překypující dekorem, užívající pozdně renesanční a barokní formy, v posledních dílech též secesní.
Ing.arch. Kamil Dvořák, DrSc.
Hlavní díla Fellnera a Helmera v Českých zemích:
- Vřídelní kolonáda v Karlových Varech (1878-79, poničena r. 1939 a nahražena dřevěným provizóriem),
- Sadová kolonáda s restaurací v Karlových Varech (1880-81),
- novorenesanční Janáčkova opera, dnes nazývaná Mahenovým divadlem, v Brně (1881-82),
- novorenesanční divadlo, dnes F. X. Šaldy, v Liberci (1882-83),
- novobarokní divadlo v Karlových Varech (1883-86),
- německé divadlo, později Smetanovo, dnes Státní opera v Praze (1886-87),
- Císařské lázně v Karlových Varech (1892-95),
- novorenesanční zámek v Žinkovech na Plzeňsku (1897),
- secesní Národní dům v Karlových Varech (1901),
- secesní městské divadlo v Jablonci nad Nisou (1906-07),
- secesní divadlo v Mladé Boleslavi (1906-09),
- koncertní sál v Grandhotelu Pupp v Karlových Varech (1907), jakož i účast na stavbě tohoto hotelu již v letech 1891-93.

Hlavní díla Fellnera a Helmera mimo České země:
- divadla: městské ve Vídni (1872), lidové v Budapešti (1874), v Augsburgu (1876), dnešní národní v Bratislavě (1882), v Szegedu (1882), v Oděsse (1883), v Rjece (1883), lidové ve Vídni (1889), městské v Zürichu (1890), v Berlíně (1892),
- hvězdárna ve Vídni, zámek v Hatzfeldu, palác Lanckoronských ve Vídni, palác hr. Károlyiho v Budapešti.