Stínění jako designový doplněk i řešení pro přehřívání budov a snižování emisí CO2

Publisher
Tisková zpráva
28.04.2022 15:55
BEMATECH, s.r.o.

Tepelný komfort a vhodné světelné podmínky v komerčních i rezidenčních budovách jsou důležité po celý rok. Díky klimatickým změnám způsobujícím vyšší teploty, delší a intenzivnější vlny veder, budou v následujících desetiletích značně narůstat i energetické požadavky pro ochlazování prostor, které mohou v létě převyšovat i náklady na vytápění v zimních měsících. K optimalizaci celkové energetické bilance budov, snížení energetické náročnosti a užívání udržitelnějších, pasivních, a přijatelnějších řešení pro naši planetu výrazně přispívá stínicí technika.

S ohledem na zrychlující globální oteplování by stínicí technika měla být prvním řešením v boji proti přehřívání budov. Dle vědecké studie Guidehouse by automatizované sluneční stínění mohlo do roku 2050 snížit spotřebu energie na chlazení prostor v evropských budovách až o 60 %, zabránit 100 milionům tun emisí CO2, ušetřit 285 miliard eur, a tím významně přispět k Zelené dohodě pro Evropu. I přes to, že jsou dnes stínicí prvky stěžejní součástí projektů, je stínicí technikou vybaveno méně než 50 % budov a velká část z toho není automatizovaná. Výsledky studie potvrzují přesvědčení, že sluneční stínění je pro naši planetu mnohem lepším řešením než klimatizace a musíme naléhavě zvážit jeho používání pro zvýšení energetické účinnosti a odolnosti budov.

Správný výběr stínění jako klíč k úspěchu a úspoře energie

Výběr vhodného zastínění hraje velkou roli nejen v propustnosti tepla, světla a v energetických výpočtech, ale v neposlední řadě tvoří doplněk interiéru. S tím se pojí i rostoucí požadavky architektů a developerů na design, kvalitu, přizpůsobení architektonickým záměrům a mnohdy i multifunkční využití. Výrobci stínicí techniky musí proto neustále sledovat trendy a zároveň poskytovat odborné poradenství profesionálům v oboru.

Světový patent ZOOMTECH® mění obor stínicí techniky

Jedním z nich je Bematech – přední evropský výrobce vnitřní stínicí techniky s více jak 26letou tradicí. Specializuje se především na výrobu látkových rolet, dřevěných žaluzií, římských rolet, závěsů, panelových stěn a speciálních stínicích systémů pro atypické plochy. Vlastní výzkum a vývoj, v rámci něhož se zaměřuje primárně na látkové rolety a stínění pro velké plochy, je přesně to, co značku odlišuje od ostatních. Když v Česku firma začínala, obor výroby stínicí techniky v podstatě neexistoval a v architektuře se se stíněním téměř nepočítalo. Na začátku proto pořádali školení a celkově seznamovali zdejší prostředí se znalostmi v oboru i technickými možnostmi. Dnes se firma pyšní světovým patentem ZOOMTECH® zamezujícím prohýbání navíjecí trubky a deformaci látky rolet ve velkých šířích, který je nyní žádaný napříč kontinenty.

Technologie ZOOMTECH® pro lepší vzhled rolet


Porovnání téměř totožných rolet bez technologie ZOOMTECH
® (první dvě zleva) a roletou ZOOMTECH® (vpravo)

Stíněním vytváříme zdravou komfortní zónu

 „U nás v Bematechu říkáme, že utváříme tzv. zdravou komfortní zónu. Dokážeme ovlivnit intenzitu příchozího světla, intenzitu tepla, tlumit nežádoucí hluk a také navodit příjemnou atmosféru. To všechno do zdravé komfortní zóny patří“, říká zakladatel firmy Bernard Mullie.  Příjemná atmosféra však nemusí být spojena pouze s domovem. Rolety, záclony a žaluzie vyrobené v Bematechu vytváří komfortní zónu například ve všech budovách Rady EU v Bruselu, což je zhruba 12 300 metrů čtverečních zastíněné okenní plochy. Díky široké síti partnerů najdete stínicí techniku od Bematechu i za hranicemi Evropy, kam pro rok 2022 směřuje navazování další spolupráce.

Nová značka spojující design a patentovanou technologii

Novinkou, kterou Bematech přinesl na trh, je nová obchodní značka s názvem 4INside.eu, zaměřená na dělicí rolety V-PROTECT se speciální antivirální, antibakteriální a antimikrobiální povrchovou úpravou. Díky této povrchové úpravě dokážou rolety V-PROTECT zamezit šíření infekčních částic, které vlivem proudění vzduchu ulpívají na látce rolet. Během 2 hodin kontaktního času deaktivují více než 99 % bakterií a viru, včetně SARS-CoV-2 způsobující onemocnění COVID-19. Rolety významně snižují riziko nákazy a pomáhají vytvářet již zmiňovanou zdravou komfortní zónu. V kombinaci s patentovanou technologií ZOOMTECH®, mohou rolety dosahovat až 5 m šířky na trubce o průměru 5 cm místo běžných 15 cm, a to bez jakéhokoliv průhybu trubky a deformace látky. Všechny látky pro tyto rolety jsou vyrobeny bez škodlivých těžkých kovů, jako jsou stříbrné a měděné ionty, neobsahují halogeny, antimony, změkčovadla ani škodlivá barviva. Při výrobě se navíc dodržují přísné etické normy týkající se energie, životního prostředí a všechny procesy jsou založeny na vodní bázi.


Dělicí rolety V-PROTECT se speciální povrchovou úpravou zajistí bezpečnější prostředí a více soukromí

Důraz na detail a životní prostředí

S rostoucími požadavky na kvalitu a design výrobků se Bematech zaměřuje i na nejmenší detaily, a stejně tak na budoucnost, kterou zanecháme dalším generacím. Z tohoto důvodu firma soustavně zdokonaluje, modernizuje a zefektivňuje výrobní procesy a snižuje jejich energetickou náročnost. Spotřebu energií se snaží krýt z obnovitelných zdrojů. Používají převážně ekologicky vyráběné a zpracovávané materiály, které získávají hlavně lokálně, čímž minimalizují nutnost letecké přepravy mající drastický dopad na životní prostředí. Hliník, plasty, papír a obalové materiály jsou využívány s maximální efektivitou a zbytky recyklovány. „Naše výrobky zároveň pomáhají optimalizovat využití přírodních zdrojů jako je světlo a teplo, čímž se stávají aktivním prvkem k úspoře energie a jsou tak skvělým doplňkem úsporných domů. V minulém roce jsme na střechu firmy nechali umístit solární panely, které se tak staly dalším z mnoha způsobů, kterými každým dnem přispíváme k ochraně životního prostředí a nastolování udržitelnější výroby“, dodává Bernard Mullie.

Kontakt:
BEMATECH s.r.o.
www.bematech.cz/zoomtech
www.zoomtech.eu
www.4inside.eu/cs

0 comments
add comment

Related articles