Skořápka šitá vejci na míru

Publisher
Tisková zpráva
18.02.2021 20:00
PREFA Aluminiumprodukte s.r.o.

Hungary

Kecskemét

Hlavní budova nového kampusu Ekonomické fakulty Univerzity Jánose Neumanna v maďarském Kecskemé- tu se pyšní jedinečnou kreací v podobě tzv. burzovního vejce. To doslova visí ve foyer, přímo naproti hlavnímu vchodu a má připomínat místnosti frankfurtské nebo newyorské burzy. Hlavní budova s burzovním vejcem je teprve prvním z šesti plánovaných stavebních objektů, které zde společnost LIMA Design Ltd. s architekty ze studia Bánáti a Hartvig naplánovaly.

Bánáti + Hartvig Architects

Studio Banáti + Hartvig Architects se již v roce 2010 zařadilo mezi 35 nejvýznamnějších architektonických kanceláří v Maďarsku. Aktuálně se ve studiu zaměřují nejenom na udržitelnost, ale rovněž na čisté tvary. Hledají vždy ideální rovnováhu na mnoha úrovních svých projektů. Před několika měsíci se rozhodli zavázat se k principu WELL. Ten má být určitým postojem, jakousi příručkou pro lepší budoucnost, kterou by Lajos Hartvig rád více implementoval ve své kanceláři, a především v budoucích projektech. WELL zahrnuje aspekty udržitelnosti na ekologické, ekonomické, sociální a psychologické úrovni. Podle něj se výzvy budou měnit zejména v bytové výstavbě, protože musíme brát v úvahu, že vždy existuje nebezpečí globálních pandemií. "Viry tu byly, jsou a budou vždy a architektura se bude muset odpovídajícím způsobem přizpůsobit tím, že bude komunikovat vzdálenost a odstup namísto blízkosti a stísněnosti," uvádí Hartvig. "Musíme plánovat dostatek prostoru pro domácí kanceláře v bytech, což ovlivní trh s kancelářskými budovami. Těch v budoucnu razantně ubyde. I když zatím nikdo neví, co nás čeká, jsem optimista a věřím, že technický vývoj probíhá dostatečně rychlým tempem, aby dokázal reagovat a včas změnit zažité pojetí stavebnictví. Důležitý je pocit kreativity a povědomí o udržitelnosti. Musíme se o naši Zemi starat takovou architekturou, která ji bude chránit," upřesňuje Lajos Hartvig.

Burzovní vejce

V celém kampusu je cítit atmosféru otevřenosti, moderní technologie a smysl pro městský životní styl. Po dokončení se všechny budovy kampusu zpřístupní široké veřejnosti a stanou se hybnou silou regionu. Problémy, s nimiž se místní společnosti potýkají, zde budou řešeny na seminářích a přednáškách a bude podle nich dokonce i přizpůsoben studijní program. V Kecskemétu se počítá rovněž se simulací burzovních procesů. Z tohoto důvodu burzovní vejce vzniklo. Není však klasickou seminární místností, ale spíše objektem v prostoru. Tvar vejce je v architektuře vcelku velkolepý. Obzvlášť pokud se jedná o v prostoru zavěšené, přes 88 tun vážící vejce s hliníkovou skořápkou. "Realizace vejce byla přirozeně komplikovaná. Muselo volně viset v prostoru a stavba budovy, která jej obklopuje, byla z hlediska statiky o to složitější," popisuje Lajos Hartvig. "Měli jsme několik nápadů, jak pokrýt ocelovou konstrukci. Nejprve jsme chtěli použít 3D tvarované díly z Corianu nebo akrylového skla, podobné těm, které byly použity na fasádě Domu umění v Grazu. To ale bylo příliš drahé na relativně malou plochu vejce," dodává Hartvig. "S lehkým hliníkovým plechem na střechu PREFALZ bylo možné zakrýt oblý tvar v menších segmentech, beze ztráty charakteru skořápky," přibližuje Ágnes Székelyová, která byla pověřena touto částí projektu. Rovněž neviditelné vlastnosti materiálu byly zachovány. Zatímco nosná ocelová konstrukce váží stejně jako 87 automobilů, hliníková krytina PREFA váží necelou tunu. Skutečné vejce, pokud jde o vztah hmotnosti mezi skořápkou a vnitřkem, má stejný poměr.

Vejce není fotbalový míč

Klempířská společnost Tamase Ombodi nevlastní webovou stránku, a dokonce ani vizitky. Nikdy je nepotřebovali, protože svou práci vždy přijímají na základě doporučení. To byl také případ projektu v kampusu v Kecskemétu. "Pro naši práci na burzovním vejci jsme museli hodně přemýšlet a plánovat," vysvětluje Ombodi a dodává, že se specializují na technicky neobvyklé klempířské práce. Plánování trvalo asi dva měsíce. Vlastní zabalení elegantního, matně zbarveného objektu z ocelové konstrukce do hliníkového plechu PREFALZ jim trvalo rovných 35 dní.

"Vejce má jiný tvar než fotbalový míč. Každý povrchový prvek je kvůli zakřivení jiný. To je komplikované, ale také velmi zvláštní," jak uvádí Tamas Ombodi při diskusi o formálních výzvách projektu. Z tohoto důvodu vyžadovalo burzovní vejce nekonvenční pracovní procesy. "Normálně bychom hliníkovou kůži pokládali zdola nahoru." Objekt je ale umístěn uvnitř objektu, takže krytina nemusí být chráněna proti dešti. Navíc vodorovně umístěná ocelová konstrukce nosníku umožňovala pohyb po objektu při montáži opláštění. Proto bylo v tomto případě snazší namontovat obklad shora dolů.

O projektu

Objekt, místo: Univerzita Johana von Neumanna, Kecskemét, Maďarsko
Typ stavby: novostavba
Architekti: Bánáti + Hartvig Architects with LIMA Design Ltd.
Realizace: Této-Kovács Kft.
Typ fasády: PREFA Prefalz
Barva fasády: P.10 prefa bílá
FOTOGRAFIE: Croce & WIR
0 comments
add comment

Related articles