Pasivní dřevostavba - spotřebu máme pod kontrolou

Publisher
Tisková zpráva
30.05.2011 13:00
AGROP NOVA a.s. (NOVATOP)

Mladí manželé, bydlící v pasivní dřevostavbě, jsou velcí fandové energeticky úsporného bydlení. Ve svém novém domě bydlí od loňského srpna a v průběhu jeho realizace si nechali na různá místa nainstalovat sofistikovaný měřicí systém, který přesně sleduje nejen spotřebu energií, ale také teplotu, vlhkost a další parametry. „Pracuji ve firmě, která se kromě vzduchotechniky zabývá i výrobou vlastního systému měření a regulace, tak to by bylo, abych to neměl doma“, říká s úsměvem majitel. Svůj vysněný projekt svěřili do rukou firmě  KARON a důvěru dali stavebnímu systému NOVATOP.

A jaká byla energetická bilance letošní zimy? 
„Zkušenosti z letošní zimy jsou velmi dobré. Ze začátku to tak úplně dobře nevypadalo, prosinec byl velmi studený a zamračený“. Skutečná teplota se pohybovala okolo mínus 4,5 °C (přitom v nejchladnějším měsíci lednu je průměr mínus 2,2 °C!), takže byl tento měsíc opravdu zatěžkávací zkouškou. „Prosincová spotřeba činila 800 kWh, z čehož 300 kWh tvořil ohřev teplé vody a 500 kWh topení. Od konce února však začalo svítit sluníčko, takže jsme víceméně přestali topit. V březnu a dubnu jsme stoprocentně pokryli spotřebu TUV ze solárů“, pochvalují si manželé. Solární kolektory nahřívají 900 litrový integrovaný zásobník tepla na 95 °C. Díky izolaci vydrží zásobník dodávat teplo po celý týden, kdy je zamračeno. Teplovzdušné vytápění se obešlo bez sálavé složky – radiátorů – a vyhřívá dům na 22 °C.

Řízené větrání podle vlastních požadavků
V domě je instalována větrací (rekuperační) jednotka se silnějšími ventilátory, jejichž nižší otáčky zaručují také nižší hlučnost. Majitel si vzduchotechniku nareguloval podle vlastních požadavků, přičemž mohl volit ze dvou druhů otáček: středních a maximálních – na ty je sice vzduchotechnika projektovaná, ale v domě stačí používat otáčky střední. „Při 120 otáčkách je možné dům vytopit i v případě, že je venku mínus 15 °C, a ještě zbývá třetinová rezerva, takže může být topení přerušované“ říká. „Potíže při teplotě mínus 15 °C způsobilo pouze orosení oken, které zvýšilo vlhkost v domě. Ta se zde pohybuje okolo 55 %, což je v normálu. Dům teprve vysychá, takže se časem ukáže, čím byla vlhkost způsobena.“

Pasivní dřevostavba za 6 měsíců 
Stavebníci, kteří dříve bydleli v cihlové bytové stavbě, celé tři roky promýšleli stavbu dřevěného pasivního domu. Nakonec svůj projekt svěřili do rukou firmě  KARON a důvěru dali stavebnímu systému NOVATOP. Stavba probíhala od ledna 2010 zhruba do přelomu dubna/května a během šesti měsíců byla dřevostavba na klíč předána k užívání.

S technologií NOVATOP je montáž rychlá, přesná a jednoduchá, na stavbu přijela stavebnice připravená do všech detailů. Pro zdárný průběh realizace a zejména pak správné fungování pasivní dřevostavby je velmi důležitá přesnost a důsledné provedení všech konstrukčních detailů, s čímž jde ruku v ruce i celkový počet montážních spojů. Obojí má totiž zásadní vliv na vzduchotěsnost, která je velmi důležitým kritériem pro pasivní i energeticky úsporné stavby ze dřeva. „Panelům NOVATOP  vyráběným s přesností na dvě desetiny milimetru nelze v tomto ohledu nic vytknout. To ostatně potvrzuje i test vzduchotěsnosti (Blowerdoor test), který u tohoto domu dosahoval hodnoty 0,14 h-1, což je asi čtvrtina požadované normy a zařadil se tak na špičku v republice“, podělil se o své zkušenosti Stanislav Karásek, majitel firmy KARON, který staví pasivní domy už od roku 2003 a se systémem NOVATOP pracuje třetím rokem jako certifikovaný partner.

Během čtyř dnů se postavila celá hrubá stavba domu
První den stála nosná obvodová konstrukce z panelů NOVATOP , která byla následně doplněna dvěma vrstvami polystyrénu, další dva dny se montovaly střešní vazníky a čtvrtý den byla střecha pobita OSB deskami. Další vnější a vnitřní úpravy proběhly bez jakýchkoli komplikací. Stavebník mohl na stavbu pravidelně dojíždět a sám dokonce přiložil ruku k dílu, takže elektrika je v domě zabudována částečně svépomocí. „Díky zodpovědnému přístupu stavební firmy se podařilo zhotovit v krátkém čase rodinný dům, s jehož kvalitou a především pasivním standardem jsme maximálně spokojeni“, říkají jednohlasně majitelé. 

Energetická bilance v číslech
Z následujících grafů a především tabulky je patrné, že v domě se topilo od poloviny listopadu2010 a největší spotřeba energií byla zaznamenána v prosinci, kdy se ale venkovní teploty pohybovaly v průměru o více než 3,5 stupně pod teplotami, na něž bylo teplovzdušné vytápění projektováno. "Topná sezona" v pravém slova smyslu skončila prakticky již v březnu, kdy začaly naplno fungovat solární panely na střeše. Ty stačily v následujícím měsíci pokrýt už veškerou potřebu tepla v domě.

více na: http://www.novatop-system.cz/

0 comments
add comment

Related articles