Jste nadšeným fanouškem dřevostaveb, nebo máte jen rádi dřevo jako přírodní materiál?

Z dřevěných panelů NOVATOP vyroste strom s vlastním příběhem.
V každém panelu je skutečný strom
Jste nadšeným fanouškem dřevostaveb, nebo máte jen rádi dřevo jako přírodní materiál? V obou případech vám doporučujeme zavítat na letošní veletrh Dřevostavby 2012, jemuž se brány Výstaviště v Praze-Holešovicích otevřou už 23. února. Zatímco návštěvníci loňského ročníku mohli shlédnout dřevostavbu naživo postavenou z panelů NOVATOP 1:1, letos to bude jiný unikátní projekt. Třípodlažní expozice sestavená z panelů z vrstveného masivního dřeva na sebe vezme podobu osm metrů vysokého stromu.
"Nechceme soutěžit o nejvyšší stavbu veletrhu", říká Ing. Jiří Oslizlo ze společnosti vyrábějící panely NOVATOP. "Touto jedinečnou expozicí chceme zdůraznit, že v každém panelu našeho stavebního systému je skutečný strom s jeho vlastním příběhem, který se přirozeně prolne s příběhem lidí, kteří si dům ze dřeva vysnili, postavili a žijí v něm. Zároveň chceme doložit, jak každá stavba dřevěného domu přispívá k ochraně životního prostředí. Filozofii expozice jsme vkloubili do sloganu V KAŽDÉM PANELU JE SKUTEČNÝ STROM — STROM PRO VÁŠ DŮM.“Stavba netradičního pavilonu bude náročná
"Doba na přípravu expozice je omezená a nedá se dopředu odhadnout, není to klasický dům, ale beru to jako výzvu," vysvětluje Martin Novák ze společnosti Dřevostavby MC, která je Certifikovaným NOVATOP partnerem a která stejně jako loni staví expozici NOVATOP. "K usazení velkých dílů budeme potřebovat jeřáb, přitom manipulace musí být velmi přesná a citlivá, protože všechny povrchy jsou v pohledové kvalitě a každé poškození by bylo vidět.“

Strom v Praze zahájí svou cestu do Evropy
Konstrukční, izolační či estetické parametry dřevěných stavebních konstrukcí dnes v mnohých ohledech předčí jiné tradiční stavební technologie. A na rozdíl od klasických stavebních hmot je dřevo jediná plně obnovitelná surovina, která navíc během růstu, při továrním zpracování i po zabudování do stavby trvale váže oxid uhličitý, skleníkový plyn zodpovědný za globální klimatickou změnu. Symboliku uzavřeného cyklu do důsledku naplňuje i expozice NOVATOP. Po ukončení pražského veletrhu bude demontována a převezena do Curychu, aby se stala součástí Umweltareny, největší světové prezentace ekologických stavebních technologií, která se na ploše 6.000 m2 otevře návštěvníkům v srpnu 2012. “Samozřejmě jsme hrdí, že náš systém bude představen světové veřejnosti v tak jedinečném projektu," poznamenává Jiří Oslizlo a zároveň dodává: „Věřím, že náš příběh stromu zaujme odbornou i laickou veřejnost i na nadcházejícím veletrhu Dřevostavby v Praze. Chtěl bych všechny srdečně pozvat k procházce naším stromem. Možná v něm i vy najdete začátek svého nového životního příběhu."

Jak začal příběh této expozice?
To prozradí jeho autorka -  Ing. Irena Truhlářová ze společnosti ARCHCON atelier, s.r.o.

Jak vznikla idea expozice-stromu?
„Od prvních úvah jsme pracovali s příběhem stromu, který vyrostl v lese, pak putoval k energeticky nenáročnému zpracování a nakonec do stěn krásného a zdravého obydlí. Pavilon ve formě stromu byl přirozeným vyústěním těchto myšlenek. Strom vnímáme jako symbol znovuzrození, nebo chcete-li trvale udržitelného rozvoje. Na tomto silném tématu jsme tedy prezentovali konstrukční a estetické možnosti materiálu.“

Čím Vás tento materiál oslovuje?
„Panely z křížem vrstveného masivního dřeva nás fascinují svým potenciálem k odvážným architektonickým a konstrukčním řešením. Dřevo je materiál, který architektům dovoluje svobodně se vyjádřit a realizovat své vize i vize investorů. Navrhování je radostnou záležitostí, jde spíš o hru než o projektování. Neoddiskutovatelnou hodnotou dřeva je krása, proto jej velmi rádi navrhujeme jako pohledové konstrukce. I když se zvyšují nároky na koordinaci projektu a stavby, výsledek je jedinečný.“

Bude konstrukce pavilonu vyztužena nějakými nedřevěnými prvky?
„Na vyhlídce, což je staticky nejexponovanější místo stavby, jsme dřevěný panel vyztužili ocelovým nosníkem. Ukazujeme tak mimo jiné i možnosti spojení dřeva s ocelí. Spojovací prvky jsou také ocelové, ostatní části konstrukce jsou už výhradně ze dřeva.“

Co pro vás bylo limitující při vašem návrhu?
„Rozměry expozice, zejména výška haly, a dále skutečnost, že pavilon musí být možno rozebrat a postavit znovu. To přirozeně ovlivnilo některá konstrukční řešení. Také jsme museli zohlednit, že expozice může být zcela zaplněna návštěvníky, konstrukce tedy musela být navržena dostatečně robustní. Na rozdíl od běžné výstavby je expozice tvořena pouze pohledovými konstrukcemi, proto jsme museli spoje jednotlivých prvků řešit s ohledem na vysoké estetické požadavky.“

Více informací o technologii NOVATOP naleznete na www.novatop-system.cz
0 comments
add comment

Related articles