EKO-centrum pařížských zahradních architektů

Publisher
Tisková zpráva
30.09.2011 17:00
AGROP NOVA a.s. (NOVATOP)

V Evropě výrazně stoupá obliba dřevostaveb z vrstvených masivních panelů a Česká republika naštěstí není výjimkou. Od malých rodinných domečků se tento materiál přesouvá i k odvážnějším projektům a po vzoru zahraničních referencí se začíná aplikovat i na vícepodlažní kancelářské budovy či školy. Přinášíme jednu inspiraci z Paříže.
V  Paříži se staví EKO-centrum pařížských zahradních architektů, doposud nejvyšší budova z NOVATOPu o čtyřech patrech dosahuje výšky 12m. Záměrem investora bylo postavit ekologickou stavbu, a proto byly použity výhradně přírodní materiály. Konstrukce NOVATOP byla zvolena právě pro svoji ekologickou nezávadnost (vstupní materiály jsou certifikovány „Natureplus“) a pro možnost přímého využití pohledové kvality dřeva v interiéru. Velký význam pro rozhodování měla přesnost opracování jednotlivých komponentů (s tolerancí +/-0,5 mm), díky prefabrikaci s vysokou přesností všech detailů a díky velkoplošným formátům (až 12 x 2,5 m) se totiž výrazně zkrátila doba výstavby a především se minimalizovalo množství spojů na stavbě. Hrubá stavba v tomto případě byla otázkou 4 dnů.Masivní konstrukci tvoří stěnové panely NOVATOP SOLID o tloušťce 84 mm, u velkých oken byly kvůli požadavkům na statiku panely zesíleny na 168 mm. Stropy jsou z žebrových elementů NOVATOP ELEMENTS o výšce 200 mm, vyplněných již ve výrobě vápencovou drtí, která velmi účinně redukuje kročejový hluk (sypké materiály totiž zvyšují nejen objemovou hmotnost konstrukce, ale navíc díky tření jednotlivých zrn přeměňují energii chvění podlahy na teplo, čímž pomáhají snižovat hluk vedený konstrukcí). V elementech byly také předmontovány rozvody pro elektřinu a vzduchotechniku.
Střecha je tvořena elementy o výšce 240 mm, kde byly dutiny mezi žebry vyplněny dřevovláknitou izolací, která velmi výrazně ovlivňuje tepelnou pohodu uvnitř nejen v zimě ale i v létě. Byla zde použita i pojistná reflexní folie, která zlepšuje izolační vlastnosti skladby. Součinitel prostupu tepla U činí 0,17 W/m²K .
Vzduchotěsnost obálky v místě spojů je zajištěna vzduchotěsnou páskou. Celá stavba je zateplena dřevovláknitou izolací, která zachovává nejen difuzně otevřenou konstrukci, ale dosahuje i velmi vysokých hodnot fázového posunu (fázový posun panelů NOVATOP SOLID je v rozmezí 3 až 7 hodin., v kombinaci s dřevovláknitou izolací to může být 15 hod. i více). Na izolaci se aplikuje pojistná difuzní folie a na ni bude následovat odvětrávaná fasáda, investor zvažuje použít modřín. Součinitel prostupu tepla U činí u stěn 0,2 W/m²K . Koncepce domu byla navržena podle standardu na BBC – Batiment Basse Consommation, odpovídajícímu našim nízko - energetickým parametrům. Pro vytápění se používá tepelné čerpadlo vzduch-vzduch doplněné solárními panely na střeše.

V interiéru je ve většině místností ponechaná pohledová kvalita dřeva, střídají se dřevěné stropy a stěny s jinými povrchovými materiály. Panely NOVATOP totiž umožňují ponechat odhalenou nosnou konstrukci a umožňují tak přímé využití smrkového dřeva jako finálního řešení interiéru. Panely lze ošetřit kteroukoli z běžně dostupných nátěrových hmot vhodnou na masivní dřevo, panely lze také opatřit různými povrchovými materiály a vhodně tak v moderním interiéru kombinovat dřevo s malbou, tapetou či kamenem.

NOVATOP je náš český výrobek, vyrábí se na Moravě, a to převážně ze dřeva českých jehličnanů za dodržování přísných ekologických předpisů. Výrobní proces splňuje přísná kritéria pro celou řadu certifikací vč. PEFC a mezinárodně uznávaného „Natureplus“. Na vývoji systému spolupracovali experti na dřevostavby ze Švýcarska. Jednotlivé komponenty se vyrábí podle CAD dat na moderním CNC a celý výrobní proces je kontrolován digitálně.

Rozmanitost projektů
Technologie NOVATOP nabízí volnost a svobodu pro individuální řešení, působí harmonicky s ocelí i betonem a je v souladu s ostatními stavebními systémy. Jednotlivé komponenty lze kombinovat se zděnou stavbou stejně dobře jako s jakoukoli stavbou na bázi dřeva. Tato konstrukční technologie je vhodná pro rodinné i bytové domy, školské, sportovní a administrativní budovy, výrobní a průmyslové haly, ale také pro rekonstrukce, přístavby, nadstavby apod.  Propracovanost systému umožňuje vyhovět dílčí dodávce stěn či střechy stejně jako komplexnímu řešení celé stavby.

10 bodů, které je dobré vědět
1. MASIVNÍ A SKUTEČNĚ CELODŘEVĚNÁ KONSTRUKCE - všechny komponenty se vyznačují vysokou pevností, stabilitou a mimořádnou statickou únosností.
2. POHLEDOVÁ KVALITA DŘEVA V INTERIÉRU - odhalená nosná konstrukce může být zároveň vnitřním povrchem.
3. VYSOCE EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ PRO PASIVNÍ A ÚSPORNÉ DŘEVOSTAVBY – systém je registrován ve sdružení Centrum pasivního domu.
4. VZDUCHOTĚSNOST - všechny komponenty jsou plošně neprůvzdušné, vytváří vzduchotěsnou obálku i bez foliových parozábran.
5. DIFUZNÍ OTEVŘENOST - konstrukce zůstává s vhodně zvolenou izolací difúzně otevřená.
6. FÁZOVÝ POSUN - je v rozmezí 3 až 7 hodin, v kombinaci s izolací 15 hod a více.
7. POŽÁRNÍ ODOLNOST - komponenty lze použít i k výstavbě staveb se zvýšenými nároky na požární bezpečnost.
8. RYCHLOST VÝSTAVBY - stavění probíhá rychle, přesně a jednoduše.
9. ZÁRUKY KVALITY -  výrobní proces splňuje přísná kritéria pro celou řadu certifikací vč. „Natureplus“.
10. KONSTRUKČNÍ DETAILY – k dispozici je široká databáze doporučených konstrukčních řešení, která výrazně usnadní projekční přípravy i samotnou montáž.

> www.novatop-system.cz
0 comments
add comment

Related articles