Muzeum architektonických výkresů projektuje i na fasádě

Tchoban Foundation architektonické muzeum v Berlíně

Nová budova, která byla navrhnuta architektonickou kanceláři SPEECH v Moskvě, architekty Sergei Tchoban a Sergei Kuznetsov, leží na začátku bývalého komplexu pivovaru. Tato plocha byla uzavřena v roce 1848 pro pivovar Pfefferberg a od roku 1990 se stala spolu s okolními budovami kulturní památkou.

zdroj: SPEECH

Budova byla navržena jako podsklepená monolitická stavba s pravoúhlým půdorysem.
Jednotlivá patra jsou na sebe naskládána tak, že vytváří dojem  na sobě položených betonových kostek.  Pro čtyři spodní kostky byla zvolená žlutě písková pigmentace, která připomíná pergamenový papír. Na vrchní kostce je posazena skleněná část, která evokuje bednu. Tato část převyšuje přes okraj betonovou konstrukci na severovýchodní straně fasády, jeji spodní část je obložena ušlechtilou oceli. Jelikož se jedná o muzeum architektonických výkresů, pro design monolitické fasády byly použity původní nákresy. Každé patro budovy má svůj vlastní motiv, který se v různé šířce několikrát opakuje. Všechny tyto motivy patří k první náčrtům, které Tchoban nakreslil v roce 2001. Pro přenesení těchto motivů na fasádu, byla využita technologie společnosti RECKLI, která je jednim ze světových lídrů v oblasti strukturních matric a forem v oblasti pohledového betonu.  Nákresy motivů byly prvně naskenovány a převedeny do DWG souboru. Pomocí speciální CNC frézy byl zvolený design vyfrézován na model, který sloužil jako pozitiv pro vylití polyuretanové elastické matrice RECKLI.

Použití elastických matric zaručuje exaktně stejné opakování textury všech vyrobených betonových prvků. Díky elasticitě rovněž nedochází k poškození betonového dílce při odbednění. Opakovatelnost matrice garantuje vytvoření jedinečného díla s nižšími náklady. Kromě náčrtových designů, byla také použita textura drážkování, která má představovat štos náčrtů z boční strany. 

zdroj:SPEECH
0 comments
add comment

Related articles