Individuální ztvárnění pohledových ploch

Publisher
Tisková zpráva
13.11.2015 11:40
RECKLI GmbH

3D Matrice

RECKLI 3D technologie je počítačově chráněný program převedení obrazu pomocí frézovací techniky na speciální desky. Speciálně vytvořený software nejdříve převede fotografii do třidimensionálního souboru.
Tento 3D soubor  s rozdílnou výškou textury je převedena na MDF desku, která slouží jako prvotní model pro výrobu elastické RECKLI 3D matrice. Elasticita, kvalita a reprodukovatelsnost matrice zaručuje hospodárné provedení stavby. Stavba modelů umožnuje vyrobení matrice v jakékoliv velikosti. Použití grafiky není nikterak ohraničené, protože téměř všechna grafika může být použita.

Jan Cremer Muzeum, Enschede, Nizozemsko

Jan Cremer Muzeum, Enschede, Nizozemsko

RECKLI ARTICO®

Architektonický beton docílený vymývanou grafikou.
RECKLI artico® nabízí individuální ztvárnění pohledových ploch. Fotografie, obrazy, individuální grafika může být touto technikou převedena na pohledovou plochu. Hra světla a stínu nehraje tolik roli - na rozdíl od RECKLI grafického znázornění Foto Gravur.  Z tohoto důvodu lze použít RECKLI ARTICO také v interiéru.

Jedná se o proces nanešení zpomalovače tuhnutí na plastickou nebo magnetickou folií. Takto opatřená folie se používa při prefabrtikaci betonových prvků. Tvrdnutí betonu spolu s retarderem zaručí nařušení a vymytí cementového mléka jen do hloubky 1mm. Rozdíl vymyté plochy a vytvrdnutého betonu, tedy efekt světlé a tmavé plochy, vytvoří požadovanou grafiku na pohledové ploše.

ARTICO - Maastrich, Holland
0 comments
add comment

Related articles