Betonová kvetoucí fasáda na Muzeu v Bregenz

Zásadní pro nové muzeum byla jeho autonomie a návrh bylo nutné  koncipovat tak, aby nenarušila historický ráz centra. Pro architekty Andreas Cukrowicz  a Anton Nachbaur-Sturm bylo klíčové, aby nová fasáda zachytila hru světla a stínu a upoutala tak kolemjdoucí. Rozšíření stávajícho muzea bylo ukončeno v létě v roce 2013. Přestože první návrh fasády počítal s použitím nápisů, nakonec bylo společně s umělcem Manfredem Aloisem Myerem rozhodnuto o vytvoření speciální textury, která bude evokovat  rozkvetlé květy na betonové fasádě.
Umělecké dílo a architektura měla být tak vyjádřena kombinací květu a betonu.

zdroj: Cukrowicz Nachbauer & Architekti 2T GmbH

Našim cílem bylo spojení umění a architektury a vytvoření uměleckého fenoménu místo umístění jen další budovy“. Uvedl Stefan Abbredis, kolega z architektonivké kanceláře Cukrowicz Nachbaur. Dle vyjádření Abbredise toto byl právě toto důvod, proč se architekti Cukrowicz a Nachbaur-Sturm rozhodli pracovat s umělcem při vytvoření individuální betonové fasády.

Myer se nechal inspirovat výstavenými kusy pohárů a misek a tuto inspiraci chtěl převést do dnešní doby. Začal experimentovat se dny PET lahví, materiálem, který je součástí dnešního běžného života a zjistil, že obtisky evokují květy. Nešlo však jen o náhodné použití této textury. Myer oslovil architekta, matematika a umělce Urs B. Rotha, aby spolu vytvořili parametrický model umístění, který vytvořil přesné rozložení různě použitých den PET lahví.

Umělcem vybrané PET láhve byly poslány do RECKLI v Herne, Německu.  Z důvodu hloubky květů, které vyčnívají na fasádě v hloubce 45 mm nebylo možno použít CNC frézu, jak je obvyklé u individálních matric. CNC fréza byla použita na vyfrézování kulatých otvorů pro umístění modelu na MDF desku.

Nakonec byly vyrobeny individuální modely, které sloužily pro zhotovení elastické matrice, která byla použita při betonáži na místě. Z finančních důvodů měly být použity pouze tři spolu  kombinované matrice pro každé poschodí. Protože fasáda neměla vykazovat typické napojení bednění, bylo rozhodnuto, že se bude lít beton ve vertikální pozici.

Byla vylita stěna 2 x 6 m. Na fasádě o velikosti 1300 m² se zobrazuje 16.656 květů. „ Bylo obdivuhodné, jak exaktně byly RECKLI matrice použity“ dodává Abbrederis.
Projekt byl oceněn zlatou cenou > best architects award < v červenci 2014.
0 comments
add comment

Related articles