RECKLI GmbH

RECKLI GmbH

Gewerkenstr. 9a, D-44628 Herne
+49 2323 / 1706-26

Kafkova 19, 16000 Praha
+420 724 888 718
iheczkova@reckli.com

Hlavní obrázek
Naše společnost je na trhu od roku 1968, jsme světoví lídři ve výrobě polyuretanových elastických matric a forem, které jsou využitelné při realizaci stavebních děl z pohledového betonu .

Muzeum architektonických výkresů, Berlín
Polyuretanové elastické matrice, které se vkládají do bednění  jsou využitelné při prefabrikaci, monolitických stavbách a provětrávaných fasád ze sklovláknobetonu.  Matrice jsou dodávány v různých sériích opakovatelnosti od 10-ti násobné po 100-násobné použití dle velikosti projektu. Tímto je docíleno vytvoření estetického a ekonomického díla.

Elasticita matric umožňuje odbednění bez poškození pohledového povrchu i při filigránových a komplikovaných strukturách. Tato technologie nabízí architektům, projektantům a stavařům neohraničené požadavky na ztvárnění. Vytváří se nejen dílo architektonické, ale také jedinečné, a právě to je pro betonové stavby charakteristické.

Standardní nabídka matric zahrnuje 250 struktur, která je rozšířena o individuální matrice a modely, jež je možno realizovat dle návrhu architekta. Vedle RECKLI Matric lze zvolit také technologii Foto Gravur / Foto Beton, kdy reliéfní pohledová plocha vytvořena matricí pomocí CNC frézy umožňuje viditelnost designu dle pohybu světla a stínu. Tyto možnosti jsou dále rozšířeny o vytvroření designu pomocí RECKLI artico folie, která je opatřena zpomalovačem tuhnutí a tím zajistí vymytí pohledové plochy do hloubky 1 mm.

Nabídka designů matric do bednění není omezena jen standardními strukturami. Na základě vlastního návrhu lze vytvořit jakoukoliv individuální matrici. Nejprve se vyrobí model v měřítku 1:1, na tomto modelu se vyrobí elastická matrice, která slouží jako negativní forma pro betonový povrch. K dispozici je naše modelářské oddělení.

Muzeum Bregenz, Německo

Realizace a projekty

Další reference:

Administrativní budova, Praha


Stanice metra, Praha

 

Protipovodňové stěny Krešice u Litoměřic


Parkovací dům, České Budějovice


Park Malinová-Chrpová, Praha

0 komentářů
přidat komentář