Laminát Pergo – příběh o udržitelnosti

Publisher
Tisková zpráva
12.02.2020 07:05
Pergo

Zaujetí pro přírodu: Společnost Unilin si uvědomuje, že svět, ve kterém chcete žít, netvoří pouze stylové interiéry. Stejně tak je to svět, z něhož vyzařuje respekt k přírodnímu prostředí. Právě proto se neustále a ze všech sil snažíme o udržení minimálního vlivu našich výrobků a postupů na životní prostředí.

Naše východiska:
  • Používáme důkladně ověřené materiály.
  • Investujeme do energeticky efektivní výroby.
  • Dodržujeme (a nejenom to) všechny předpisy.

Uvědomujeme si, že svět, v němž byste rádi žili, netvoří pouze stylové interiéry. Je to také svět, který projevuje respekt k přírodnímu prostředí. Proto se jako společnost neustále snažíme minimalizovat ekologické dopady našich výrobků a postupů. Každý den hledáme nové způsoby recyklace, omezování odpadu a obnovování materiálů v rámci celého postupu výroby laminátů. Proto jsme sestavili přehled životního cyklu výrobků, abychom vám umožnili hlouběji pochopit naše úsilí o vývoj udržitelných výrobků a ukázali, jak dodržujeme uvedená východiska.

Výroba laminátové podlahové krytiny

Pod pojmem udržitelnost máme na mysli odpovědné zajišťování zdrojů. Jedním z aspektů takového zajišťování je úsilí o využití energie z obnovitelných zdrojů a zároveň snaha o energetickou účinnost. Podíváme-li se však na udržitelnost šířeji, uvidíme další aspekty, za které odpovídáme.

Suroviny
Pro výrobu laminátu jsou potřebné vláknité desky s vysokou hustotou (HDF). Vyrábí se z vláken měkkého dřeva, která se rozbijí, míchají s voskem a pryskyřičným pojivem a následně tvarují do panelů za použití tepla a tlaku. Naše společnost se liší od konkurence především tím, že si vyrábíme vlastí HDF desky, abychom mohli kontrolovat celý postup týkající se surovin, který se uplatňuje při jejich výrobě. Díky tomu vyrábíme vláknité desky ze 100% recyklovaného dřeva. Při zpracování dřeva vznikají vedlejší výrobky z malých a křivých stromů a tzv. zbytkový odpad, který pochází z jiných odvětví. To nám zaručuje trvalý přísun kvalitních a udržitelně získaných vláknitých desek. Proto také naše výrobky vlastní certifikát, který představuje jediné spolehlivé označení pro zákazníky a potvrzuje, že toky dřeva v rámci společnosti jsou plně monitorovány a kontrolovány z hlediska udržitelnosti.

Zdroje energie pro podnik
Podobně jako většina výrobních postupů i výroba laminátových panelů si vyžaduje energii. Společnost Unilin široce investuje do technologií zvyšujících energetickou účinnost, čímž výrazně snižuje spotřebu a zvyšuje podíl „zelené“ energie.

Díky implementaci interní elektrárny na biomasu vyrábíme zelenou elektřinu a můžeme tedy vyrábět laminát způsobem, který je šetrný k životnímu prostředí. Ročně zpracujeme více než 170 000 m³ odpadového dřeva, z něhož nelze zpětně získat surovinu pro výrobu panelů, a které proto proměníme na elektřinu pro 51 000 domácností. Všechna zelená energie, kterou nepoužijeme v našich výrobních provozech, se prodá.

Elektrárna na biomasu pokrývá více než 70 % požadavků výrobního závodu na teplo a přispívá ke snížení emisí CO2 o 25 000 tun ročně.

Hledáme také energeticky účinnější způsoby výroby, a díky tomuto úsilí jsme vyvinuli postup laminace různých vrstev laminátu vyžadující mnohem méně energie než tradiční laminační technologie. Zavedli jsme moderní systém vytvrzování UV zářením, kdy namísto energeticky náročných horkovzdušných pecí pro vytvrzení povrchové vrstvy používáme ultrafialové světlo šetrné k životnímu prostředí, čímž minimalizujeme požadavky na teplo.

Zásobování vodou a nakládání s odpady
Voda, která se používá v provozovnách, je určena převážně k vytápění a ochlazování během výroby. Hospodaření s vodou a ochrana vodních zdrojů patří k hlavním pilířům ochrany životního prostředí na celém světě. Společnost Unilin si uvědomuje tuto skutečnost, a proto přijala několik opatření za účelem snížení spotřeby vody během výroby a předcházení vzniku odpadové vody. Můžeme tedy směle prohlásit, že 97 % dodané vody určené pro výrobu pochází z interně recyklované vody. Kromě toho se opakovaně použije +1 000 m³ dešťové vody.

Snažíme se nejenom o to, abychom nevytvářeli odpadní vodu, ale eliminujeme také tvorbu odpadů na pracovištích díky optimalizaci recyklačního postupu, v jehož rámci se recykluje 100 % odpadu z výroby. Zaručujeme, že z našeho výrobního závodu neodchází žádný odpad na skládky.

Dodání podlahy zákazníkovi

Obaly

Zelená doprava výrobku šetrná k životnímu prostředí začíná zabalením výrobku. Celý obal laminátu je vyroben z recyklovatelného materiálu. Protože je balení 100% recyklovatelné, je vybaveno značkou FSC. Zkratkou FSC se označuje nezisková organizace Forest Stewardship Council, která se snaží o dosažení celosvětově udržitelného lesního hospodářství. Navíc palety na přenos laminátu, které se používají pro snadnou přepravu, lze také ze 100 % opakovaně použít.

Distribuční síť
Naše světová síť skladů nám umožňuje zkracovat dodavatelské linie pro zásobování místních trhů. Jelikož máme sklady a distribuční centra v Belgii, Spojeném království, Švédsku, Francii, Polsku, na Ukrajině, v Rusku a USA, můžeme kombinovat dopravu výrobků a vyhnout se nedostatečně optimalizované dopravě. To nás vedlo k omezení a kontrole naší ekologické stopy.

Alternativní dopravní metody
Nákladní auta představují uhlíkově náročný druh dopravy, a proto chceme kromě silniční dopravy až o 50 % zvýšit lodní dodávky 3 milionů m² laminátových podlahových krytin ročně. Z tohoto důvodu jsme vytvořili dopravní koridor přes říční terminál Wielsbeke do přístavů v Antverpách (Belgie) a Malmö (Švédsku). U dodávek laminátu na trhy mimo Belgii jsme kromě terminálů vázaných na vnitrozemské řeky investovali také do intermodální nákladní dopravy, při níž se používají 2 režimy nákladní dopravy: automobilová a železniční. Alternativně využíváme krátké námořní trasy pro dodávky do skandinávských zemí a Ruska za pomoci nákladních pobřežních lodí.

Užijte si laminát u sebe doma

Montáž laminátu

Montáž laminátu je velmi rychlá a snadná. Naše výrobky není potřeba předběžně připravovat – jsou připraveny k okamžitému použití. Dají se snadno rozřezat přímočarou pilkou. Nepotřebujete žádné speciální nástroje. Na rozdíl například od montáže keramiky, při které vzniká množství nepořádku a která je drahá a časově náročná, lze náš laminát namontovat bez nepříjemností a s minimálním odpadem.

Extrémně nízké VOC a žádné škodlivé látky
Volba laminátu je volbou zdravé podlahy, protože naše výrobky splňují ty nejpřísnější normy Evropské unie, co se týče použití formaldehydu a emisí těkavých organických látek (tzv. VOC). Zatímco konkurence nakupuje pryskyřičná pojiva u externích dodavatelů, společnost Unilin vyrábí své vlastní pryskyřičné pojivo, aby mohla kontrolovat a monitorovat správné dávkování jednotlivých složek. Díky tomu nejenom splňujeme, ale i překračujeme evropské normy, protože používáme pryskyřici obsahující 10krát méně formaldehydu, než stanovují nejpřísnější normy EU. To platí i pro množství VOC, které ovlivňuje kvalitu vzduchu v interiéru. Pokud se jedná o těkavé organické látky, dosáhli jsme toho, že vyrábíme laminát, který uvolňuje 10krát méně VOC, než stanovují nejnovější normy EU. Navíc naše výrobky neobsahují karcinogenní, mutagenní ani reprotoxické látky třídy 1A a 1B (seznam případných látek), ani škodlivé plastifikátory.

Hygienické výhody
Jednou z hlavních vlastností, díky níž se naše laminátové podlahové krytiny dokonale hodí do intenzivně využívaných pokojů a prostor, je trvanlivá lícová vrstva zesílená oxidem hlinitým. Použité inovace navíc vedly k dokonalému utěsnění povrchu i spojů, které brání poškození podlahy vodou a nečistotami. Bakterie nebudou mít čas usadit se, protože se dají snadno setřít. Proto nemusíte na laminátové podlahové krytiny používat agresivní čisticí prostředky.

Konec životnosti podlahy

Snadno použitelný zámkový systém Uniclic/Multifit umožňuje nejenom bezproblémovou montáž podlahy, ale i její snadnou demontáž. To je zvlášť zajímavé, když víte, že záruka na naši kategorii laminátové podlahové krytiny může dosáhnout až 33 let. Majitel domu proto může podlahu snadno demontovat a použít jinde.

Po skončení životnosti lze odpadní podlahovou krytinu recyklovat na novou (podle místní situace). Informace o místních recyklačních programech ve vašem regionu vám poskytne místní prodejce / zařízení pro recyklaci odpadu.

0 comments
add comment

Related articles