Zdeněk Jiran: Formování a hierarchie veřejného prostoru

Ukázky vlastní tvorby z let 1990 - 2019

Architekt, pedagog, odborný kritik a publicista činný též v zahraničí. Pracoval v mnoha odborných porotách, byl členem Vědecko - umělecké rady FA ČVUT Praha, členem Akademického senátu FA ČVUT Praha, pracoval v Komisi Rady HMP pro rozvoj, byl předsedou dozorčí rady ČKA a městským architektem Železného Brodu.
Jiranovy architektonické projekty a realizace jsou od 90. let 20. stol. pravidelně publikovány v domácích i zahraničních odborných časopisech a knihách o architektuře, jeho práce byly vystavovány např. na bienále architektury v Benátkách, dále na výstavách v Berlíně, Paříži, Vídni, Brně, Londýně a New Yorku. 1994-95 byl členem vědeckopedagogického kolegia zakládajícího Fakultu architektury na Technické univerzitě v Liberci.
0 comments
add comment