FA ČVUT: přednáška Rostislava Šváchy - Tvorba Aleny Šrámkové

Publisher
Tisková zpráva
24.03.2011 08:35
Alena Šrámková

Rostislav Švácha - Tvorba Aleny Šrámkové

Tvorba Aleny Šrámkové zaujímá na české scéně silnou pozici od sedmdesátých let 20. století. Už od té doby se zakládá na pátrání po tom, co je v architektuře obecně platné a co se umí vyhnout rychlému střídání architektonických mód. Architektka vyjadřuje tyto hodnoty konceptem "domu s okny". Přednáška bude sledovat různé projevy tohoto konceptu v jejím díle a upozorní na jeho zdroje a paralely ve světové architektuře 20. století.

24. března 2011 od 15.00 h.
FA ČVUT, Thákurova 9, Praha 6 - Dejvice,
přednášková místnost č. 105
0 comments
add comment

Related articles