Přednáška Rostislava Šváchy o díle Bohumíra Kozáka

28. června 2011 od 15 h, Akademie Věd ČR, Národní 3, Praha, II. patro, sál č. 206

Source
Ústav dějin umění Akademie věd ČR,
Publisher
Tisková zpráva
27.06.2011 21:20
Lectures

Ústav dějin umění Akademie věd ČR pořádá přednášku o Bohumíru Kozákovi, architektovi domu určeného k demolici. Kozákův dům na nároží Václavského náměstí a Opletalovy ulice v Praze se v uplynulých dnech mediálně proslavil díky rozhodnutí odpovědných úřadů o jeho demolici. Ze strany obhájců demolice vícekrát zazněl názor, že se jedná o stavbu bezcennou a památkově nehodnotnou. Záměr pořadatelů dále přibližuje přední český historik architektury Rostislav Švácha z Ústavu dějin umění Akademie věd, který bude jedním z přednášejících: „Uvedenou stavbu hodláme zasadit do kontextu autorovy tvorby a budeme se věnovat jak Kozákovu přínosu pro moderní českou architekturu a urbanismus, tak i citlivému dotvoření významného společenského prostranství -Václavského náměstí."

Veřejná přednáška se uskuteční v úterý 28. června 2011 od 15 h v budově Akademie Věd ČR, Národní 3, Praha 1, II. patro, sál č. 206. Přednášet budou historici architektury Rostislav Švácha a Vendula Hnídková.

Bohumír Kozák (1885-1978) byl absolventem architektury na pražském ČVUT (1909). Od počátku dvacátých let 20. století úspěšně vedl vlastní kancelář. V letech 1949-1958 působil jako vedoucí v ateliéru ve Státním ústavu pro projektování hl. m. Prahy. Je autorem celé řady realizovaných architektonických návrhů, které patří ke zlatému fondu české moderní architektury. V nich zprvu reagoval na podněty „národního stylu" (Radiostanice Poděbrady, Telegrafní a telefonní centrála na Žižkově). Brzy se však dopracoval zjednodušených architektonických forem, které jej přivedly k vysoce kultivovanému funkcionalismu (palác Avion, nyní Luxor, na Václavském náměstí, areál dnešní Thomayerovy nemocnice v Krči). Přínosná je činnost v oblasti plánování v prostředí historických sídel, kde Kozák dokázal spojit vlastní tvůrčí invenci s hlubokým smyslem a citem pro historickou architekturu a životní prostředí.
0 comments
add comment

Related articles