Přednáška Rostislava Šváchy o Nových vizích modernosti 1985-95

Source
Antikvariát a klub Fiducia
Publisher
Tisková zpráva
03.04.2011 21:15
Antikvariát a klub Fiducia vás srdečně zve na přednášku významného českého kunsthistorika a mezinárodně uznávananého odborníka na architekturu dvacátého století Rostislava Šváchy na téma Nové vize modernosti 1985–1995, která se bude ve Fiducii konat ve středu 6.4.2011 od 18:00 hodin.

Přední čeští architekti neoficiální scény se v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století zajímali o západní postmodernismus, včetně jeho sklonů k historismu. Asi v letech 1988–1992 se však jejich orientace změnila. Ke slovu se opět dostávaly hodnoty modernosti, ať už přijímaly neofunkcionalistickou, anebo aktuálnější minimalistickou podobu. Lze to dobře sledovat na projektech Aleny Šrámkové, Emila Přikryla, sdružení A.D.N.S. nebo Josefa Pleskota. Přednáška se zaměří na tento obrat. Zamyslí se zároveň, do jaké míry ho dovedla vysvětlit tehdejší česká architektonická teorie a kritika v čele s Janou a Jiřím Ševčíkovými. Přednáška potrvá dvě hodiny.

Prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc., (1952, Praha) absolvoval roku 1976 studium na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 1977 až 1984 působil jako redaktor v nakladatelství Odeon. Roku 1985 se stal vědeckým pracovníkem Ústavu dějin umění Akademie věd, kde je zaměstnán dosud. Věnuje se teorii a dějinám umění a architektury od baroka do současnosti. Působí také jako pedagog školy architektury Akademie výtvarných umění v Praze a Katedry dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Mimo jiné je autorem řady studií a článků k dějinám architektury a k otázkám památkové péče a současné architektonické tvorby v odborných časopisech i v médiích a autorem řady knih: Od moderny k funkcionalismu. Proměny pražské architektury 1. poloviny 20. století (1985, 2. vydání 1994), Le Corbusier (1989), Lomené, hranaté a obloukové tvary: česká kubistická architektura 1911–1923 (2000), Česká architektura a její přísnost, Padesát staveb 1989–2004 (2004). V loňském roce vyšel v nakladatelství Arbor vitae jím editovaný katalog SIAL (2010) jako pandán k výstavě tvorby význačného libereckého architektonického ateliéru.

Pořádáme ve spolupráci s historikem architektury Martinem Strakošem. REZERVUJTE SI VČAS MÍSTA K SEZENÍ NA TEL: +420 596 117 312.

Podrobnosti k našim akcím najdete také na facebooku.

AKCE ANTIKVARIÁTU A KLUBU FIDUCIA V ROCE 2011 PODPORUJÍ: Ministerstvo kultury, Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, Nadace české architektury, Nadace Landek, Česká komora architektů.
1 comment
add comment
Subject
Author
Date
show all comments

Related articles