Co je architektura? přednáška Zdeňka Fránka na FSv ČVUT

Source
Spolek AS Plus
Publisher
Tisková zpráva
28.09.2019 11:00
Lectures

Czech Republic

Prague

Dejvice

Zdeněk Fránek
Fránek Architects

První přednáška z již sedmého cyklu s názvem "Co je architektura?", proběhne ve čtvrtek 3. října 2019 od 18:00 hodin v Ateliéru D na Faktultě stavební, ČVUT v Praze. Přednášet bude brněnský Zdeněk Fránek. 

prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek (*1961 Boskovice) po studiích na Fakultě architektury VUT v Brně působil na ÚHA v Blansku, 1989 založil firmu Fránek Architects a v současné době se věnuje projekční, publikační a pedagogické činnosti doma i v zahraničí.
Jako pedagog působil na FA VUT Brno (externí přednášející), na VŠB TU Ostrava, na ARCHIP Praha a na FUA TU v Liberci. Habilitoval se v roce 2008 na AVU v Praze, v roce 2011 absolvoval profesorské řízení na VŠUP Praha, 2012-18 byl děkanem FUA TU v Liberci. V současnosti působí na FA ČVUT v Praze.
Realizoval řadu výstav, mimo jiné v roce 2007 výstavu Perspektivy v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze, 2011-12 výstavu Útroby architektury v Domě umění města Brna, v roce 2012 výstavu v Galerii CCC v Pekingu, dále pak řadu samostatných výstav v Litomyšli, Boskovicích, Blansku, Zlíně, Pelhřimově, Ghentu, Utrechtu, Hildesheimu a Vídni.
Přednášel pro odborníky a studenty na univerzitách v České republice – AVU, VŠUP, ČVUT, KU, VUT Brno, VŠB Ostrava, UTB Zlín a dalších. V zahraničí přednášel mj. na univerzitách v Ghentu, Utrechtu, Hildesheimu, Novém Dillí, Pekingu a Santiagu de Chile.

VSTUP JE ZDARMA A PŘEDNÁŠKA JE OTEVŘENA PRO VEŘEJNOST.
0 comments
add comment

Related articles