V únoru se otevře Kunsthalle Praha, nový galerijní prostor

Praha – Dvěma výstavami zahájí v únoru svůj provoz nová galerie v Praze pojmenovaná Kunsthalle Praha. Vznikla přestavbou Zengerovy transformační stanice na Klárově. První z výstav, které začnou 22. února, bude Kinetismus: 100 let elektřiny v umění. Představí se na ní více než 90 děl od umělců napříč několika generacemi z celého světa. ČTK o tom dnes informoval za pořadatele Ondřej Čížek.

Původní funkci budovy se bude detailně věnovat druhá výstava s názvem Zengerova transformační stanice: Elektřina v architektuře, elektřina ve městě. Vzdá hold českému avantgardnímu umělci a průkopníkovi kinetického umění Zdeňkovi Pešánkovi a prozkoumá dějiny elektrifikace Prahy.

Termín kunsthalle se používá především v německy mluvících zemích a označuje instituci, která pořádá výstavy. Na rozdíl od galerie či muzea nemá vlastní sbírky. V Česku na principu kunsthalle fungují třeba Galerie Rudolfinum, centrum DOX nebo Dům umění města Brna.

První z výstav ukáže, jak elektřina proměnila uměleckou praxi od počátků 20. století do dnešních dnů. Zachytí vývoj umění od prvního uměleckého využití motorizovaného pohybu a umělého světla až po informační technologie a digitální umění současnosti. Jejími klíčovými oblastmi budou kinematografie a umění kinetické, kybernetické a počítačové. Expozice představí díla průkopníků, jakými byli Mary Ellen Buteová, László Moholy-Nagy, Marcel Duchamp nebo Zdeněk Pešánek.

Druhá expozice s názvem Zengerova transformační stanice: Elektřina v architektuře, elektřina ve městě umožní zájemcům prozkoumat historii původní stavby z 30. let 20. století. Český architekt Vilém Kvasnička tehdy vsadil průmyslový provoz do přísně racionálního interiéru, navenek ovšem budovu koncipoval téměř jako městský palác splývající s historickou zástavbou Malé Strany. Trafostanice byla pojmenována po významném českém fyzikovi a pedagogovi Václavu Zengerovi (1830 až 1908).

Středobodem expozice bude příběh o tom, jakou roli sehrály elektřina a moderní technologie nejen v rozvoji Zengerovy stanice i v dějinách celé Prahy. Návštěvníci se budu moci blíže seznámit s dílem Zdeňka Pešánka, který právě pro čelní fasádu Zengerovy trafostanice vletech 1932 až 1936 navrhl cyklus monumentálních světelně-kinetických plastik s názvem Sto let elektřiny. Koncipoval je jako oslavu elektrického věku. V roce 1937 za ně sice získal ocenění na Světové výstavě v Paříži, po návratu do Prahy se však jejich stopa vytrácí a na průčelí Zengerovy trafostanice nebyly nikdy osazeny. Nyní se do Kunsthalle Praha symbolicky vrátí prostřednictvím speciální velkoplošné projekce v rámci této výstavy.

Myšlenka na Kunsthalle Praha se zrodila v roce 2015, kdy manželé Petr a Pavlína Pudilovi v rámci své nadace The Pudil Family Foundation zakoupili chátrající Zengerovu transformační stanici s cílem transformovat ji na moderní galerijní prostředí pro krátkodobé umělecké výstavy, kulturní události a vzdělávací činnost.

Rekonstrukce vyvolala před několika lety kritiku některých zastánců industriální architektury. Vlastník některé části památkově chráněné budovy odstranil a nahradil je novými. Ministerstvo kultury i Národní památkový ústav na dotaz ČTK tehdy sdělily, že výraznější zásahy si vynutil na stavbě použitý méně kvalitní cement a kontaminace stavby nebezpečnými látkami. Prvky, které byly odstraněny z fasády, se na ni po přestavbě měly vrátit.
0 comments
add comment

Related articles