Roztoky budou regulovat výstavbu, developer nesouhlasí

Source
Sandra Bejšáková
Publisher
ČTK
23.03.2016 23:35

Roztoky (u Prahy) - Roztoky u Prahy budou regulovat výstavbu, protože se obávají zátěže infrastruktury, například silnic. Roztočtí radní minulý týden rozhodli, že připraví návrh regulace v několika lokalitách, kde je podle platného územního plánu možná masivní výstavba. "Preferujeme výstavbu rodinných domů v přiměřené hustotě," řekl dnes ČTK starosta Roztok Jan Jakob (TOP 09). Plánovaná regulace neumožní všechny chystané investice společnosti Ekospol, ta se bude bránit.

"S významnými omezeními výstavby, které jsou navrhovány v regulačním plánu, nemůže Ekospol souhlasit, a proto budou podány námitky," sdělil dnes generální ředitel Ekospolu Evžen Korec. Podle něj ze stavebního zákona jasně vyplývá, že omezení výstavby na pozemcích oproti rozsahu, který je v územním plánu, je poškozením vlastníka a subjekt, který takové poškození provede, je povinen nahradit vlastníkovi pozemku vzniklou škodu.

Regulační plány by měly určit minimální velikost pozemku pro jeden rodinný dům a maximální míru jeho zastavěnosti. Proces jejich schvalování potrvá řadu měsíců, k návrhům se budou vyjadřovat úřady, obyvatelé i majitelé pozemků, poté se musí plány zpracovat a opět vypořádat připomínky. Až poté je budou schvalovat zastupitelé. "Mohlo by to být nejdříve na konci letošního roku," uvedl starosta. Pokud by regulační plány nevznikly, mohl by se podle starosty počet obyvatel Roztok až dvojnásobit, nyní má město přes 8000 obyvatel.

Regulační plány se připravují pro lokality Dubečnice, Horní Žalov a Solníky. V případě masivní výstavby by městu hrozila nadměrná dopravní zátěž, nestačila by kapacita školy, školek ani čistírny odpadních vod.

Loni v listopadu zažalovala společnost Ekospol Roztoky kvůli zpoždění plánované výstavby zhruba 500 bytů v lokalitě Dubečnice. Na pozemky Ekospolu město uvalilo téměř před devíti lety stavební uzávěru, což společnosti působí škodu, protože nemůže uskutečnit plánovanou investici.

Část lokality Dubečnice je určena územním plánem pro výstavbu bytových domů, část pro výstavbu rodinných domů. Územní plán umožňuje v první fázi výstavbu zhruba 500 bytů pro 1250 obyvatel, v dalších fázích umožňuje výstavbu rodinných domů.

Developer považuje devítiletou dobu uzávěry za nepřípustnou, protože by stavební uzávěra měla být pouze výjimečným nástrojem používaným po dobu nutnou k vypracování regulačního plánu.

Krajský soud podle Korce v rozsudku potvrdil, že přijetí stavební uzávěry na tak dlouhou dobu bylo nezákonné, a rozhodl, že město Roztoky je povinno do šesti měsíců od nabytí právní moci rozsudku vypracovat regulační plán nebo stavební uzávěru zrušit. "Další jednání s městem Roztoky je možné, ale jen za předpokladu, že město Roztoky bude respektovat platný územní plán," dodal Korec.

0 comments
add comment

Related articles