Revitalizace nábřeží Svratky by mohla v Brně začít v roce 2020

Source
Zdeněk Meitner
Publisher
ČTK
04.04.2018 16:40
Czech Republic

Brno


Brno - Revitalizace nábřeží Svratky a stavba protipovodňové ochrany v téměř tříkilometrovém úseku by v Brně mohla začít v roce 2020. Brno nechává posuzovat vlivy projektu na životní prostředí. Díky němu by se mělo nábřeží stát přístupné, koryto řeky se opět přiblíží přírodnímu stavu a zároveň se výrazně zvýší ochrana záplavového území, protože nové hráze zachytí stoletou vodu, vyplývá z dokumentu na Informačním portálu EIA.


Brno řeší komplexní ochranu před povodněmi již řadu let po zkušenostech se záplavami v letech 1997 a 2006. Práce jsou rozdělené na 28 etap a na řadu budou přicházet podle důležitosti. Kritériem je výše potenciálních materiálních škod a množství zasažených lidí. Projekt se týká úseku Svratky od Anthroposu po železniční viadukt přes Křídlovickou. Hůř je chráněný levý břeh, kde je výrazně hustší městská zástavba. Stoletá voda by se zde rozlila na Riviéru, na malou jižní část výstaviště, do oblasti kolem Rybářské ulice až k Mendlovu náměstí a dále až téměř k Hybešově. Pravý břeh by voda zasáhla citelně méně.

Aktuálně je ochrana dimenzovaná na průtok 280 metrů krychlových za vteřinu, nová opatření by zabránila rozlití řeky při průtoku 395 metrů krychlových. Město počítá s výrazným příspěvkem z evropských fondů, vyčleněno je 120 milionů korun.

Projekt se má uskutečnit podle vítězného návrhu z mezinárodní architektonicko-krajinářské soutěže. "Účelem záměru je dosáhnout synergického efektu zvýšení protipovodňové ochrany, zlepšení možností využití řeky a její poříční zóny k rekreaci a volnočasovým aktivitám a revitalizace řeky a její nivy," uvádí se v dokumentu.

Podél Bauerovy je řeka v částečně přírodním korytě, dále po proudu podél Poříčí se kdysi při regulaci uzavřela do nepřístupných vysokých nábřežních zdí. Počítá se s jejich odstraněním, koryto se rozšíří, zvýší se jeho kapacita a maximálně se obnoví přirozená říční niva. Podél břehů vzniknou cesty sloužící k procházkám. Na levém břehu se u areálu Favoritu Brno obnoví luh a vzniknou mokřady a tůně. "Vznikne také přírodní plovárna, kterou bude napájet Svratecký náhon," píše se v dokumentu.

Protipovodňová ochrana bude kombinovaná buď ze zemních hrází či železobetonových stěn. V korytě také zaniknou spádové stupně a jez, čímž se obnoví přirozená dynamika toku.
0 comments
add comment

Related articles