Olomoucký kraj připravil memorandum o prodloužení Baťova kanálu

Publisher
ČTK
04.06.2019 08:00
Czech Republic

Olomouc


Olomouc - Memorandum o prodloužení Baťova kanálu z Kroměříže až do Olomouce přichystalo olomoucké hejtmanství. Od této uvažované investice v hodnotě několika stovek milionů korun si slibuje posílení cestovního ruchu v jižní části Olomouckého kraje. Memorandum by kromě vedení Povodí Moravy měli letos podepsat zástupci Přerova, Olomouce, Kroměříže a obcí v okolí vodní cesty, aby pak mohla být zahájena příprava projektu. Novinářům to dnes řekl hejtman Ladislav Okleštěk (ANO).


Prodloužení Baťova kanálu, který se na území Zlínském kraji těší velké popularitě, by podle Oklešťka výrazně pomohlo cestovnímu ruchu i sportovnímu využití mezi Kroměříží, Přerovem a Olomoucí. Zástupci krajského úřadu už jednali se zástupci měst a obcí podél plánované rekreační vodní trasy, kterou tvoří řeka Morava i Mlýnský náhon, a získali od nich souhlas s přípravou memoranda.

Vedení Olomouckého kraje ještě kvůli memorandu o prodloužení Baťova kanálu usedne k jednacímu stolu se zástupci Zlínského kraje. Okleštěk odhadl, že memorandum by mohlo být podepsáno v letošním roce, kdy má být také hotova podrobná studie zaměřená na prodloužení Baťova kanálu.

Z loni dokončené územní studie vyplývá, že projekt prodloužení Baťova kanálu, jehož součástí jsou kromě úprav koryt vodních toků i přístaviště, je možné uvést v život. "Postupná realizace záměru by jednoznačně zvýšila zájem o vodní turistiku a měla by pozitivní vliv na rozvoj cestovního ruchu v regionech," uvedli autoři studie, která je zveřejněna na internetových stránkách hejtmanství.

Náklady na projekt rozdělený do tří základních etap územní studie odhadla na stovky milionů korun. Pokrýt by je mělo hlavně Ředitelství vodních cest. Propagaci projektu by financovala krajská samospráva.

Baťův kanál měří přes 50 kilometrů a vede od Otrokovic ve Zlínském kraji přes Veselí, Strážnici a Petrov v Jihomoravském kraji až na Slovensko do Skalice. V budoucnu se plánuje prodloužení trasy na jedné straně z Otrokovic do Kroměříže a na straně druhé z Petrova přes Rohatec do Hodonína. Délka kanálu by tak přesáhla 75 kilometrů. Baťův kanál má roční návštěvnost kolem 90.000 lidí. V přístavech si lidé mohou půjčit na 150 lodí.

V Česku je pro plutí malých plavidel vyhrazeno 15 vodních ploch, šest z nich je na Labi v Ústeckém kraji. K nejfrekventovanějším vodním cestám patří vedle Vltavské kaskády okolí přehrad, zejména u Orlíku, na Slapech a právě Baťův kanál. Zájem o rekreační plavby na českých řekách roste. Na frekventované Vltavské kaskádě loni cestovalo 9792 lodí, což je téměř o 40 procent více než o rok dříve. Obliba plaveb se promítla i ve vyšším počtu vydaných oprávnění pro vůdce rekreačních a malých lodí a v zaregistrování nových plavidel.
0 comments
add comment

Related articles