Jubilejní ročník mezinárodní soutěže International VELUX Award 2014 právě začal

Publisher
Tisková zpráva
01.10.2013 13:05
VELUX Česká republika, s.r.o.

Studenti architektury se mohou opět přihlásit do prestižní architektonické soutěže IVA 2014, jejímž ústředním námětem je práce s denním světlem. Soutěž klade důraz na inovativní myšlení a neotřelé náměty: Denní světlo v hustě osídlených městských oblastech. Denní světlo a udržitelnost. Jak přepravovat a ukládat denní světlo? Denní světlo, voda a vítr. Denní světlo, zdraví a pohoda. Zpracování nejen těchto témat mohou čeští a slovenští studenti architektury přihlašovat do 3. března 2014.
Světlo ve všech podobách v hlavní roli
Mezinárodní soutěž IVA (International VELUX Award) 2014, která letos slaví deset let své existence, nabízí studentům architektury z celého světa možnost poznávat a zkoumat denní světlo v architektuře v tom nejširším slova smyslu a zároveň konfrontovat práci v celosvětovém kontextu. O tom, že se jedná o aktuální téma v mezinárodním měřítku, svědčí více než 3 000 projektů přihlášených do soutěže v minulých ročnících. Jen v roce 2012 vybírala porota vítěze z 983 soutěžních návrhů z 59 zemí.

Loňské 1.místo, Projekt Rezonance, paměť, Bo Li a Ge Men, ETHZ Švýcarsko

„Chceme dát studentům možnost experimentovat a svobodně pracovat s neustále zajímavým tématem denního světla v architektuře. Podíváme-li se na tisíce návrhů, které jsme obdrželi během předchozích pěti ročníků soutěže, je naprosto zřejmé, že téma Světlo pro budoucnost inspirovalo studenty k uvažování o budoucnosti – k tomu, aby si kladli otázky, experimentovali a zkoumali. Pro nás jako společnost, která nabízí řešení, jak přivádět denní světlo do interiérů, je důležité, abychom podporovali veškeré toto inspirující myšlení a vedli těsný dialog s budoucími generacemi architektů," říká Per Arnold Andersen, architekt a vedoucí Centra znalostí skupiny VELUX pro denní světlo, energii a vnitřní klima.

Registrace probíhá do začátku března, celková výhra je 30 000 eur

Pro účast v soutěži se studenti musí zaregistrovat, přičemž registrace probíhá na stránkách iva.velux.com až do 3. března 2014. Projekty musí být odevzdány do 2. května 2014. Soutěž oslavuje a propaguje vynikající dokončené studijní projekty v jakémkoli měřítku od malých komponentů až po větší urbanistické kontexty či abstraktní koncepty a experimenty. Soutěžící si rozdělí peněžitou odměnu v celkové výši 30 000 eur. Pokyny k soutěži a podrobné informace o registraci a účasti najdete na adrese iva.velux.com a na Facebooku.

Projekty z celého světa si žádají mezinárodní porotu
Členové poroty soutěže International VELUX Award zastupují celosvětový sektor v praxi působících i vyučujících architektů. Při jejich výběru je klíčová různorodost, dosažení rovnováhy mezi různými obory činnosti, věkovými kategoriemi, pohlavím a zeměpisnou polohou.

Porota, Brigitte Shim (druhá zleva), která v minulém ročníku porotě předsedala
„Široká paleta témat na mě udělala skutečně silný dojem. Otázky týkající se světla v tolika různých podobách, role světla ve vodě, v písku, v paměti i světlo v nejnovějších technologiích, s tím vším se v projektech setkáváme. Počet přihlášených projektů je sám o sobě obrovským úspěchem této soutěže představující mezinárodní fórum pro zjišťování a zkoumání inovačních způsobů a významných otázek. Světlo je životně důležité pro každého a mnoha způsoby nadčasové,"
uvedla předsedkyně poroty Brigitte Shim, když porota v roce 2012 vybrala čínské studenty Bo Li a Ge Men z univerzity  a udělila jim první cenu za jejich c (Resonance, memory).

Čeští a slovenští studenti se pravidelně zapojují
Studenti z českých a slovenských univerzit se do soutěže International VELUX Award pravidelně zapojují a přihlašují své projekty, aby poměřili síly v mezinárodním kontextu. V loňském roce byly všechny jejich návrhy zároveň vystaveny v pražské Galerii Jaroslava Fragnera, aby se s nimi mohla setkat i široká veřejnost.

O soutěži International VELUX Award

Mezinárodní soutěž IVA (International VELUX Award) 2014 pro studenty architektury je pořádána každé dva roky, a to již od roku 2004. Hlavním tématem je Světlo pro budoucnost (Light of Tomorrow), v jehož rámci je možné podat soutěžní návrhy řešící například následující otázky:

  • Koncepty se zaměřením na sílu slunce jako přirozeného zdroje světla a energie
  • Přínos denního světla k vysoké vizuální kvalitě a kvalitnímu vnitřnímu prostředí
  • Příležitosti a úskalí, které představuje denní světlo při renovaci stávajících budov a městských staveb. Jak používat denní světlo k přeměně domova, pracoviště a veřejného prostoru na zdravější a udržitelnější prostředí
  • Jak architektura a denní světlo může podněcovat interakci mezi prostorem a lidmi
  • Denní světlo ve vztahu k lidskému zdraví a pohodě  
  • Abstraktní koncepty, jako jsou denní světlo a hmota, jas a tma, sluneční a měsíční svit, den vs. noc, uvnitř vs. venku apod.

Soutěž není omezena na výrobky společnosti VELUX. IVA 2014 je určena pro všechny zapsané studenty architektury – jednotlivce nebo týmy – ze všech zemí světa. Všichni studenti nebo studentské týmy musí mít podporu a svolení k účasti od vyučujícího na škole architektury. Celková peněžní výhra je 30 000 eur. Porota vybere několik výherců cen a čestného uznání. Po slavnostním vyhlášení vítězů v říjnu 2014 budou všechny projekty vystaveny na stránkách iva.velux.com.
0 comments
add comment

Related articles