Janáčkovo kulturní centrum v Brně - prohlášení Autorů k momentální situaci projektu

Otevřený dopis primátorovi Města Brna, ing. Petru Vokřálovi

Source
Atelier M1 architekti s.r.o.
Publisher
Tisková zpráva
25.09.2018 21:50
Czech Republic

Brno

Jan Hájek
Pavel Joba
Atelier M1 architekti s.r.o.

Vážený pane primátore,

Na tiskové konferenci dne 14. 9. 2018 jste společně s Vaším realizačním teamem uvedl zcela nový návrh stavby Janáčkova kulturního centra v Brně.

Tento návrh je i pro laika naprosto odlišný od našeho projektu, jenž byl v roce 2004 odbornou mezinárodní porotou vybrán jako nejlepší ze 76 návrhů v mezinárodní urbanisticko-architektonické soutěži a byl určen Městkou radou k další realizaci.

Dovolte, abychom Vám vysvětlili, proč jako Autoři projektu JKC s tímto řešením a s Vaším postupem nesouhlasíme a proč se proti postupu Vašeho teamu hodláme hájit soudní cestou.

Na náš vítězný soutěžní návrh z roku 2004 jsme navázali intenzivní prací trvající 14 let a to i v dobách, kdy projektu JKC politické špičky nepřály. Včetně Vás se během této doby v Brně vystřídali čtyři primátoři z různých politických stran. V podmínkách městské památkové rezervace, na hranici středověkého jádra města, v kontextu staveb institucí, hotelů i prostých činžovních domů se nám podařilo po 5 letech (2008-2013) získat územní rozhodnutí pro celou stavbu JKC a to pro 1. etapu podzemní části a nádvoří, 2. etapu - nadzemní části i pro vybudování veřejného prostoru - nového náměstí. V letech 2013-2015 jsme získali stavební povolení na stavbu 1. etapy, tedy podzemního veřejného parkovacího domu s nádvořím, zelení a pavilonem ve vnitrobloku a obytného veřejného prostoru v předprostoru. Tento projekt jsme rozpracovali do detailu v prováděcí dokumentaci i v realizační dokumentaci. V letech 2015-2018 jsme vykonávali na stavbě 1. etapy autorský dozor, a to v nelehkých podmínkách archeologického naleziště a v extrémně obtížných zakládacích podmínkách při realizaci třípodlažní podzemní stavby s originální výtvarnou formou železobetonových hřibových stropů. Po celou dobu prací na projektu probíhala řada obtížných jednání s vlastníky okolních staveb, s politiky a s úřady. Především díky tomu, že jsme mohli argumentovat skutečností, že návrh byl vybrán v otevřené a transparentní architektonické soutěži, což je podmínka regulačního plánu MPR, se podařilo vždy najít dohodu, stavba má platné územní rozhodnutí a je již z části postavena.

Nyní jste představili zcela nový návrh. Váš Projektant měl dle našich licenčních dohod primárně řešit akustiku a vnitřní dispozici koncertního sálu. Naše studio i nadále má v roli Autorů stavby proces dohlížet a usměrňovat.

Místo soustředění se na vnitřní uspořádání sálu Váš Projektant představil s Vaším souhlasem zcela jiné architektonické i urbanistické řešení, jež v ničem na náš soutěžní návrh ani další dokumentace nenavazuje, a svévolně bez jakkoliv soutěže ruší vše, co již bylo vykonáno.

Nový návrh Projektanta představuje "nafouklá" stavba o 5 m širší, o 4 m vyšší, nežli je v platném územním rozhodnutí, nachází se na pozemcích, jež městu nepatří, necitlivě nabourává můstkem roh Besedního domu, namísto pěti podlaží v Besední ulici a Veselé ulici je v průčelí šest podlaží a destruktivně zasahuje do již realizované stavby 1. etapy. Především nemůžeme souhlasit s tím, že do historického centra města chce Projektant umístit z poloviny celoprosklenou stavbu, asociující architekturu 90. let, v protikladu s kontextem místa. Náš návrh vybraný v architektonické soutěži je tvořen vyváženou kompozicí abstraktní nadčasové hmoty sálu a nově vytvořeného náměstí. V šachovnicovém pořadí se střídají plné a prázdné komponenty města: stavby JKC, Pražákova paláce, Besedního domu, hotelu International jsou prostřídány prázdnými prostorami nově navrženého náměstí a nádvoří Besedního domu.

Náš návrh je uzavřený až tajemný, soustředěný, klidný a nerušící své okolí. Vnitřní funkce koncertního sálu neatakuje pobytový a klidný veřejný prostor. Naše stavba JKC je navržena symetricky jako soudobý abstrahovaný doplněk paláců na Husově ulici (stavby Teophila von Hansen - Besední Dům, Pražákův palác, UMPRUM muzeum). Stavba je stejně důležitá jako náměstí, náměstí je stejně důležité jako stavba. Boční pětipodlažní fasády navazují kompozicí štíhlých děrových oken na okolní činžovní domy, aniž by je atakovaly. Dva hranoly - bílý hranol sálu a menší travertinový hranol střešní nástavby klidně a vyváženě svými objemy navazují na okolní paláce a ve své materialitě moderním a nadčasovým způsobem navazují na brněnskou tradici meziválečné architektury. Vnitřní řešení koncertního sálu bylo konzultováno se světovými akustiky (Artec, SSD), kteří potvrdili, že v této velikosti lze realizovat sál špičkových akustických parametrů. To prokazuje i skutečnost, že do objemu sálu v našem návrhu se vejde například legendární sál  Musikverein Wien s výrazně vyšší kapacitou. (Není tedy pravda, že je stavbu nezbytné zvětšovat kvůli akustickým potřebám. Toto také neformálně potvrdili akustik Projektanta).

Nový návrh Projektanta je zbytnělý, stavba přebíjí veřejný prostor, architektura je plná gest a neopodstatněných nápadů. Šest pater foyerů, svítících za celoprosklenou fasádou do Veselé ulice bude atakovat okna bytů v činžovních domech ve Veselé ulici, vzdálená 15 metrů. Zbytnělá stavba vyžaduje výkup dalších pozemků a svou hmotou přesahuje kapacitní možnosti parcely, jež jsou i v našem štíhlejším řešení již vyčerpány na maximum.

V tendru na Projektanta koncertního sálu Váš realizační team takřka tři roky (2016-2018) "vybíral" specialistu na projektování koncertních sálů. V médiích tvrdíte, že jste v mezinárodní soutěži vybírali z více nabídek. S tímto tvrzením nemůžeme souhlasit. Požadavky Vašeho teamu byly předem nastaveny tak vysoko, až v tendru zůstala pouze jediná nabídka a to "překvapivě" nabídka teamu Konior a spol., do jehož referenční stavby v Polsku již během tendru Město a filharmonie opakovaně pořádali exkurze zastupitelů a přípravného teamu. Výběr z jedné nabídky není výběrem. Především je třeba zdůraznit, že jste nehledali architektonický návrh ani řešení, ale pouze cenovou nabídku a team, a poskytli jste tedy jakýsi bianco šek za to, co Vám bude předloženo. Jsou též uváděny záměrně matoucí informace, že projektant byl vybrán v rámci mezinárodní soutěže z několika ateliérů a je tím u neinformované veřejnosti vytvářen mylný dojem, že se jednalo o soutěž architektonickou. Jistě víte, že šlo pouze o veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace, jejímž jediným kritériem byla po splnění kvalifikačních předpokladů nabídková cena.
Domníváme se, že veřejnost není dostatečně informována o tom, že tato jediná nabídka na projektové práce 2. etapy, která měla navázat na naši dokumentaci k územnímu rozhodnutí, byla "vybrána" s cenou 129.000.000,- Kč + DPH namísto předpokládané hodnoty práce 65.000.000,- Kč.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Vás dovolujeme ptát:

1. Proč jste tendr na Projektanta s jedinou, dvojnásobně předraženou nabídkou, nevypsali znovu s otevřenějšími kritérii? Kdo zaplatí rozdíl 64 mil. Kč oproti předpokládaného hodnotě veřejné zakázky?  Daňoví poplatníci nebo Váš team? Proč tvrdíte, že jste vybírali z více nabídek, když jste platnou cenovou nabídku obdrželi jen jednu?

2. Kdo z Vašeho teamu je zodpovědný za to, že namísto dopracování vnitřních náležitostí koncertního sálu a jeho akustiky představujete zcela nový architektonický a urbanistický koncept stavby i náměstí?

3. Kdo je zodpovědný za to, že se nové řešení Projektanta nevejde do parametrů Územního rozhodnutí č.222 ze dne 30.4.2013?

4. Kdo je zodpovědný za to, že projekt, který měl v tuto chvíli být již rozpracován v podrobnosti Dokumentace ke stavebnímu povolení, se nachází ve stadiu studie, mimo pozemky Města , v rozporu s Regulačním plánem MPR (nesplněná povinnost architektonické soutěže) a v rozporu s platným územním rozhodnutím ? Proč projektový management zakázky společně s ředitelkou filharmonie a náměstkem primátora za prostředky Města tři roky cestoval po Evropě, aby získal inspiraci, místo toho, aby se soustředil na praktickou realizovatelnost stavby?

5. Kdo je zodpovědný za to, že namísto povolené kapacity sálu pro 900 míst je projektován o 40% kapacitnější sál pro 1300 míst a že budova je plná postradatelného zázemí, jako například čtyři apartmány, sklady hudebních nástrojů, notový archiv a další místnosti pro hudebníky filharmonie která má již zázemí v Besedním Domě, i když muselo být zřejmé, že tyto nové požadavky Filharmonie Brno přinesou nutně zvětšení stavby? Kdo je zodpovědný za rozšiřování objemu stavby v podzemní části?

6. Kdo zaplatí navýšení nákladů na rozpínající se stavbu, když již před zahájením činnosti Projektanta měla 2. etapa JKC stát 1,3 miliardy Kč a dnes Projektant předkládá studii s o 48% větším celkovým stavebním objemem?  Rozdíl by měl tedy činit přibližně 500-600 mil. Kč - kdo je zaplatí? Daňoví poplatníci?

7. Kdo dal svolení Vašemu Projektantovi navrhnout destrukční a dehonestující zásahy do již realizované stavby 1. etapy, navržené autorsky a výtvarně jako svébytné dílo? (Naše licenční ujednání umožňuje Projektantovi dotvářet objekty 2. etapy, nikoliv destruovat a měnit a bourat 1. etapu).

Vážený pane primátore, ve vší úctě Vás žádáme, abyste se v souladu s našimi smluvními dohodami o autorských právech zasadil o to, aby realizační team respektoval naše práva na kontinuitu našeho návrhu, i když jej bude technicky a akusticky dotvářet jiný Projektant. Projektant ať navrhuje a nově řeší sál a jeho akustiku a nemění vnější vzhled stavby, její rozměry a urbanisticko-architektonické řešení a nezasahuje do již realizované 1. etapy. Zajistěte prosím návrat projektu JKC zpět do realizovatelných kolejí v souladu s platným územním rozhodnutím, abychom se všichni dočkali dokončení stavby do konce roku 2020, jak jste plánovali, a nikoliv dalších dekád průtahů a zmařené práce.

S úctou Autoři stavby JKC :
Jan Hájek, Jakub Havlas, Pavel Joba
(Atelier M1 architekti s.r.o.)
1 comment
add comment
Subject
Author
Date
špinavá politika
Bc. Alice Polná
27.09.18 03:19
show all comments

Related articles

0 28.08.2019 | Atelier M1 bere zpět žalobu na Brno kvůli stavbě koncertního sálu
0 17.06.2019 | Stavba koncertního sálu v Brně by mohla začít příští rok v létě
0 18.02.2019 | Brno se dohodlo s M1 na stažení žaloby kvůli koncertnímu sálu
0 20.12.2018 | Státní rozpočet na příští rok počítá s 200 mil. na koncertní sál Brna
0 06.11.2018 | Janáčkovo kulturní centrum v Brně - odpověď primátora Petra Vokřála
0 01.11.2018 | Kraj odložil poskytnutí peněz na koncertní sál v Brně
0 03.10.2018 | Brno chce dál jednat se studiem, které podalo žalobu kvůli sálu
3 01.10.2018 | Soud nařídil uvádět ateliér M1 jako autory návrhu sálu v Brně
0 18.09.2018 | Stát vyčlenil na příští tři roky 600 mil. na koncertní sál v Brně
0 17.09.2018 | Brnu hrozí za projekt Janáčkova koncertního sálu žaloba architektů
2 14.09.2018 | Koncertní sál v Brně bude pro 1300 lidí
0 16.01.2018 | Projekční tým podepsal s vedením Brna smlouvu o novém koncertním sále
0 30.06.2016 | Jihomoravský kraj dá na Janáčkovo kulturní centrum Brno 100 mil.
1 04.05.2016 | Brno hledá projektanta na Janáčkovo kulturní centrum
0 20.08.2014 | Brněnská TOP 09 navrhuje upustit od stavby Janáčkova centra
0 23.01.2012 | V Brně se znovu rozhořela debata o novém koncertním sálu
2 16.01.2012 | Bývalý náměstek kritizuje přístup Brna k filharmonii a opeře
0 09.12.2009 | Architekti zjednodušili projekt Janáčkova kulturního centra
0 13.10.2008 | Stavba nové koncertní síně v Brně by mohla začít v roce 2010
0 17.09.2007 | Odborníci: Koncertní sál by se měl stavět v centru Brna