Habilitační přednáška Zdeňka Trefila na FA VUT

Source
FA VUT Brno
Publisher
Tisková zpráva
01.12.2023 07:50
Czech Republic

Brno

Zdeněk Trefil
TREF-Architekti

Při příležitosti 12. zasedání Vědecké rady Fakulty architektury VUT v Brně bude probíhat ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb. o VŠ veřejná habilitační přednáška na téma: „Urbánní projekt jako nástroj na efektivní kontrolu a plánování rozvoje měst" a obhajoba habilitační práce v oboru Architektura a urbanismus

Ing. arch. Zdeňka Trefila
1. prosince 2023 od 10:00 hodin v aule A/118
Fakulty architektury VUT v Brně, Poříčí 5

Habilitační komise:

Předseda:
prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D. — FA VUT v Brně

Členové:
prof. Ing. arch. Monika Mitášová, PhD. — FA VUT v Brně
prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. — Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
doc. Ing. arch. Ivan Wahla — Ateliér RAW, s. r. o.
prof. PhDr. Pavel Zatloukal, CSc. — Filozofická fakulta Ostravské univerzity

Oponenti:
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. — FAD STU v Bratislavě
prof. Ing. arch. Zuzana Pešková, Ph.D.— FSv ČVUT Praha
prof. Akad. arch. Petr Keil — Architektonický atelier Petr Keil
0 comments
add comment

Related articles