Habilitační přednáška Michala Palaščáka na FA VUT

Source
FA VUT Brno
Publisher
Tisková zpráva
20.01.2022 09:55
Lectures

Czech Republic

Brno

Michal Palaščák
dílna

Při příležitosti zasedání Vědecké rady Fakulty architektury VUT v Brně bude probíhat ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb. o VŠ veřejná habilitační přednáška na téma: „Rozum a cit. Specifika soutěžení a realizací. Porovnání přístupu k projektu na základě vlastních realizací a projektů.“ a obhajoba habilitační práce v oboru Architektura a Urbanismus

Ing. Michala Palaščáka
28. ledna 2022 od 10:00 hodin v aule A/118

přednáška bude veřejně přístupná online v rámci veřejné části zasedání VR FA VUT také na odkaze.

Habilitační komise:

Předseda:
prof. Ing. Josef Chybík, CSc. – FA VUT v Brně


Členové:
prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc. – FAST VUT v Brně
prof. Ing. arch. Petr Hrůša – Architekti Hrůša & spol.
doc. Ing. arch. Antonín Novák – DRNH architektonická kancelář
doc. Ing. arch. Petr Stolín – Fakulta umění a architektury TUL
doc. Ing. arch. Juraj Dulenčín, CSc. – FAST VUT v Brně

Oponenti:
doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D. – Knesl Kynčl architekti s.r.o.
doc. Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. – ARCHTEAM
0 comments
add comment

Related articles