Habilitační přednáška Kamila Mrvy na FA VUT

Source
FA VUT
Publisher
Tisková zpráva
23.05.2017 08:30
Kamil Mrva
Kamil Mrva Architects

Při příležitosti zasedání Vědecké rady Fakulty architektury VUT v Brně bude probíhat ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb. o VŠ veřejná habilitační přednáška na téma: „Regionální architektura (tvorba architektů 20. století na Moravě, soudobá architektura regionu, práce pro obec Trojanovice, vlastní práce)“ a obhajoba habilitační práce na téma: „Soubor uveřejněných inženýrských prací doplněný komentářem“ v oboru Architektura

Ing. arch. Kamila Mrvy, Ph.D.
23. května 2017 od 15:00 hodin 

na Fakultě architektury VUT v Brně, Poříčí 5, místnost A118


Habilitační komise:
 
Předseda:
prof. Ing. arch. Jiljí ŠINDLAR, CSc. – FAST VUT v Brně

Členové:

doc. Ing. arch. Maxmilián WITTMANN, Ph.D. – FA VUT v Brně
p
rof. Ing. arch. Zdeněk FRÁNEK – FUA TU v Liberci
p
rof. Ing. arch. Mojmír KYSELKA, CSc. – Tomešova 4a, 602 00 Brno
prof. Ing. arch. Petr URLICH, CSc. – FSv ČVUT v Praze

Oponenti:
prof. Ing. arch. Mojmír KYSELKA, CSc. – Tomešova 4a, 602 00 Brno
doc. Ing. arch. Michal HRONSKÝ, Ph.D. – FA STU v Bratislavě
d
oc. Ing. arch. Antonín ODVÁRKA, Ph.D. – FAST VUT v Brně

Více informací >
0 comments
add comment

Related articles