OMA vyhrála soutěž Crystal Island v Šen-čenu

Source
OMA
Publisher
Martin Rosa
17.06.2009 23:55
Office for Metropolitan Architecture OMA

Studio Office For Metropolitan Architecture (OMA) ve spolupráci s šen-čenskou kanceláří Urbanus zvítězilo v soutěži na podobu nového kulturního centra, dopravního uzlu a veřejné dominanty v centru jihočínského Šen-čenu. Projekt, který vzniknul pod vedením partnera OMA Ole Scheerena, vyl vybrán mezinárodní porotou z celkem 32 soutěžních návrhů.
Koncept vychází z nově nabytého statutu Šen-čenu jako "města designu", který v loňském roce získal od UNESCO. Pro soutěž nazvanou Crystal Island tak vznikla vize "kreativního centra"; místa v blízkosti šen-čenské radnice, na kterém budou soustředěny kulturní aktivity.
Nad zemí bude šen-čenské kreativní centrum obsahovat 20 hektarů parků, zahrad s shluků pavilónů a jiných drobných staveb ("Design Villages") vytvářející živé městské mikro-prostory naplněné veřejnými aktivitami. Lokalitu obíhá visutá pěší promenáda ("Ring Connector") propojující jednotlivé elementy.
Pod zemí bude kreativní centrum propojeno systémem zkratek s budoucími stanicemi vlaku a metra, stanovišti autobusů a taxíků, nákupními centry a radnicí. Vzniknou zde rovněž různorodé výstavní prostory a místa pro další aktivity.
V centru těchto dvou systému se nachází šen-čenské oko, nová městská dominanta. Místo zástavby jej bude tvořit prázdný prostor, jakási prázdná koule symbolizující "prostor pro fantazii", zóna koncentrující šen-čenskou energii a vizi do budoucna.
Šen-čenské kreativní centrum je navrženo jako urbanizovaný prostor s malou hustotou zástavby, ve kterém jsou aktivity seskupeny pomocí vzájemného propojení. Původně rozptýlené kulturní aktivity budou propojeny infrastrukturou a vznikne kultivovaná rozmanitá městská struktura, otevřená vůči kreativním aktivitám.
Na projektu spolupracovali Ole Scheeren, Rem Koolhaas z OMA a partner Meng Yan z Urbanus, spolu s týmy z kanceláře OMA pod vedením Dengmei Yaoa a Anu Leinonena.
0 comments
add comment

Related articles