Ještěd s klece 24 - slavnostní vyhlášení

za letní semestr 2019/2020

Source
Helena Herzánová, JFK tým
Publisher
Tisková zpráva
04.07.2020 15:30
Czech Republic

Liberec

Mimořádný (a doufáme, že již neopakovatelný) 24. Ještěd f Kleci je za námi — jaký byl program a kdo si odnesl vítězné sošky?

Jelikož všichni studenti absolvovali uplynulý semestr „s klece“, rozhodli jsme se i pro netradiční formu a nový název Ještěd s Klece!

Uplynulé dny sprostředkovaly melancholické nahlédnutí do klece, ze které jsme již venku a zpátky do ní nechceme!

Ještěd s Klece byl online zakončením letního online semestru. Studenti své projekty přihlašovali přes google disk, vystaveny byly na webu a porota o vítězích rozhodla společným videohovorem – a tedy tradiční proces nyní proběhl netradiční cestou, skrze kterou „s klece“ na dálku vznikaly všechny přihlášené projekty. Online výstava byla doplněna o outdoor program, kterému ale počasí příliš nepřálo.

Početná skupina odvážlivců se odhodlala zahájit Ještěd s Klece středečním nočním pochodem za východem slunce. Nepřízeň počasí je neodradila – a tak se ve tmě, v zimě a v dešti vydali na Ještěd, kde je bouřka uvěznila až do rána. Usušili se, pojedli, popili a z kopce utíkali spát do svých domovů.

Ve čtvrtek bylo sice slunečné počasí, ale na programu večerní promítání v Kině Varšava. Na plátně poskakoval kultovní Limonádový Joe, který byl až do poslední chvíle pod rouškou tajemství. Někteří příchozí se název filmu dozvěděli až potom, co naslepo zaplatili vstupenku. Tímto bodem v programu jsme chtěli podpořit místo, které nám je milé a jehož osud nám není lhostejný.

Vrchol Ještědu s Klece přišel jako vždy v pátek, zacloumalo s ním ale počasí. Začalo se workshopem ručního papíru a svíček z včelího vosku, déšť však všechny zahnal z univerzitního parku do ateliéru.
Vyhlášení nominovaných a vítězných projektů mělo proběhnout nad ohništěm na libereckém Lesním Koupališti a v pozdních nočních hodinách by přišlo na řadu putování do klubu Vokno na afterparty. Vše ale bylo jinak, na Lesním Koupališti se k večeru v průtrži mračen sešlo jen pár dobrodruhů a tak se vyhlášení vítězů přesunulo z tradičních 21.00 na 22.00 a to rovnou do Vokna, kde byla účast již četnější. Punkově, bez pódia a záře reflektorů se před klubem vyhlásili vítězové a nominovaní a poté se již uplynulý ročník zahalil do mlhy, ze které také vzešel.

O oceněných projektech rozhodla pětičlenná porota ve složení: Michaela Horáková z mh architects, architektka, teoretička a básnířka Anna Beata Háblová, Richard Heger z RicharDavidArchitekti, teoretička a kritička současného umění Silvie Šeborová a konceptuální umělec Jan Nálevka.

Kdo jsou ti ocenění?

Architektonickým vítězem se stala diplomová práce Jana Lebla a sošku v kategorii umění si odnesla magisterská dvojice Alžběta Skalická a Alexandra Efremova.

Hodnocení poroty: „Z architektonických projektů porotu nejvíce zaujala diplomová práce Jana Lébla
z ateliéru Petra Stolína a Aleny Mičekové. Porotu primárně oslovil námět projektu, který souvisí s aktuálními ekologicko-sociálními tématy týkajícími se přístupu k planetě Zemi a jejímu nerostnému bohatství. Jan Lebl chce prostřednictvím svého projektu přemýšlet nad alternativní budoucností hnědouhelných povrchových dolů v Sokolovské pánvi a využít jejich termální potenciál k vybudování lázní. Porota dále oceňuje nejen šíři výzkumu, kterým se autor v dané oblasti zabýval, ale i výsledné vizuální zpracování návrhu. V sekci umění se porota rozhodla ocenit interaktivní aplikaci Alžběty Skalické a Alexandry Efremové z ateliéru Jana Stolína a Petry Vlachynské. Porota konstatovala, že značné množství studentských výstupů liberecké Fakulty umění a architektury se odehrává v online prostředí, výsledkem studentských prací jsou často videa, interaktivní projekty či skici realizované prostřednictvím počítače. U projektu Skalické a Efremové tomu není jinak, v případě jejich výstupu má však zvolený přístup své opodstatnění a z uvedených materiálů je jasné, čeho chtěly autorky docílit a proč k tomu zvolily dané prostředky. Zároveň porota oceňuje propojení vizuální stránky s poezií, díky kterému dostává projekt další rozměr.“

Sošku si neodnesli, ale nominaci na ni ano: Filip Cerha (Centrum drobné gastronomie v Brooklynu), Barbora Shiffmanová a Dominik Bokr (Karlín), Petra Hůlková Majerčíková (Umění a transcendence)
a Helena Herzánová (denim cities).

Přijďte si na www.jestedfkleci.cz prohlédnout výstavu vítězných, nominových a dalších zúčastněných projektů, které studenti FUA TUL tvořili „s klece“! Na webu lze rozkliknout jednotlivé práce s anotací, komentářem poroty, vizualizacemi nebo videem a také s proklikem na google disk, kde se nachází veškeré podklady, se kterými se dotyčný do soutěže hlásil. Je tedy případně možné si projekty prostudovat opravdu dopodrobna stejně jako offline v ateliéru.

Jste srdečně zváni na zimní, snad již tradiční, 25. Ještěd f Kleci.

Za tým JfK, Helena Herzánová
0 comments
add comment

Related articles