Jan Kotěra (1871-1923) - zakladatel české moderní architektury

Vila Stiassni zve na výstavu o Janu Kotěrovi

events.form.organizer
Vila Stiassni, Nakladatelství Foibos

events.form.place
Hroznová 82/14, Brno

Start
sat 11.6.2022 10:00

End
mon 26.9.2022 16:00

vernissage
tue 07.6.2022 17:00

events.link
www.vila-stiassni.cz ...
Exhibitions

Czech Republic

Brno

Jan KotěraPublisher
Tisková zpráva
Kulaté 150. výročí narození brněnského rodáka a zakladatele české moderní architektury bylo už vloni, se zpožděním jej nyní připomeneme výstavou v přednáškové a výstavní budově v areálu brněnské vily Stiassni. Informační panely, fotografie a plány i exponáty zapůjčené z Národního technického muzea budou k vidění do 26. září 2022.
Jádrem výstavy je expozice Jan Kotěra 150, která byla v uplynulém roce součástí širší výstavy nazvané Česká architektura od secese k dnešku, a konala se v jízdárně Pražského hradu. Představuje rané práce počínajíc jednou z prvních secesních realizací v Praze – Peterkovým domem na Václavské náměstí, nebo souborem vil raného období – Trmalovy a Suchardovy vily v Praze, Máchovy vily v Bachyni či Tondrovy vily v Sankt Gilgenu v Rakousku. Dále dvě z významných realizací v Hradci Králové – Okresní dům (1903-1904) a nejvýznamnější Kotěrovo dílo Městské muzeum v Hradci Králové (1906-1913). Nechybí ani reprezentativní Lembergerovo-Gombrichovy vily ve Vídni (1913-1915). Poslední realizací, které se již Kotěra nedočkal a provedl jí jeho spolupracovník Ladislav Machoň je Právnická fakulta.
Připomenuto bude také pedagogické působení Jana Kotěry. Jak uvádí jeden z kurátorů výstavy Dr. Oldřich Janota, „Kotěra vychoval na Uměleckoprůmyslové škole 41 mladých českých architektů, k nimž patřili Adolf Foehr, Josef Gočár, Jan Letzel, František Lydie Gahura, Jaromír Krejcar nebo pro Brno zcela klíčový Bohuslav Fuchs.“
Výstava prezentuje nejznámější Kotěrovy stavby, projekty a také dosud málo známé střípky z architektova života. Připravilo ji Kotěrovo centrum architektury společně s Národním památkovým ústavem, Metodickým centrem moderní architektury v Brně.
Vernisáž se uskuteční 7. června 2022 od 17 hodin. Průvodního slova se ujmou kurátoři výstavy Dr. Oldřich Janota a prof. Vladimír Šlapeta.
0 comments
add comment

Related articles