Jan Kotěra. Jeho učitelé, doba a žáci - pozvánka na konferenci

Source
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Publisher
Tisková zpráva
08.07.2013 21:40
Jan Kotěra

Mezinárodní konference, 4. – 5. září 2013
Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Konference se koná jako součást projektu  “Po stopách moderny”: přeshraniční muzejní spolupráce, která se zaměřuje na dobu, kdy střední Evropa udávala trendy v architektuře a designu; ve spolupráci s Muzeem užitého umění ve Vídni.

Záštitu konferenci udělil velvyslanec Rakouské republiky v ČR Jeho Excelence Ferdinand Trauttmansdorff.

Uzávěrka přihlášek prodloužena do 20. července 2013.
Prosíme zájemce o účast na konferenci, aby nejpozději do tohoto data poslali na adresu muzeum@muzeumhk.cz přihlášku včetně anotace příspěvku v češtině nebo v angličtině (rozsah každé z verzí 900 – 1500 znaků). Anotaci posoudí redakční rada, která si vyhrazuje právo příspěvek do konference nezařadit. Na přihlášky podané po termínu uzávěrky nebo bez anotací nebude brán zřetel. Jakékoliv další dotazy ohledně účasti na konferenci zasílejte na adresu muzeum@muzeumhk.cz.

Redakční rada:

PhDr. Richard Biegel, Ph.D.

– Ústav pro dějiny umění, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D.

– Ústav historických věd, Slezská univerzita v Opavě

Mgr. Jakub Potůček

– Sbírka moderního a současného umění, Národní galerie v Praze


Konference je určena široké veřejnosti.


Jednací jazyky konference: čeština, angličtina, němčina

Rozsah referátu: 25-30 minut

Samotné příspěvky budou podle vybraných témat rozděleny do sekcí. Účastníkům, kteří své referáty zpracují do podoby ucelené studie, bude nabídnut symbolický autorský honorář a možnost publikovat svůj text v recenzované publikaci. Redakční rada konferenční publikace si vyhrazuje právo navrhnout úpravu zaslaných příspěvků nebo příspěvek odmítnout v případě, že nesplňuje formální, obsahová a odborná kritéria pro publikaci ve sborníku.

Tematické okruhy:
1) Škola architektury Otto Wagnera
2) Významní žáci Otto Wagnera
3) Architekt Jan Kotěra
4) Školy architektury Jana Kotěry

Při včasném přihlášení nabízíme mimopražským a zahraničním účastníkům konference možnost ubytování. Ubytování bude MVČ hradit přednášejícím do určené výše.

Součástí mezinárodní konference budou vernisáž výstavy uspořádané ke stému výročí otevření muzejní budovy a komentovaná procházka po moderní královéhradecké architektuře a muzejní budově.

Více informací >
0 comments
add comment

Related articles