Vila v Šestajovicích

Vila v Šestajovicích
Project:2009
Completion:2010-11
Area:346 m2
Built Up Area:320 m2
Site Area:1136 m2
Built Up Space:1605 m3


Rodinný dům je na pozemku situován v poměrně netradiční poloze, která je dána místními souvislostmi a snahou o maximalizaci volné, nezastavěné, kvalitně osluněné plochy zahrady. Mírně svažitá parcela určená k zastavění je vklíněna do křižovatky přilehlých místních komunikací. Vlastní rodinný dům půdorysného tvaru písmene L je umístěn až k severozápadnímu nároží pozemku k hraně této křížovatky. Takto umístěný dům svým tvarem a polohou maximalizuje volnou plochu zahrady a zároveň zahradě vytváří "záda". Směrem do ulice působí dům formou stěny - svou hmotou vytváří a definuje uliční prostor. Volně navazuje na stěny na protilehlé straně komunikace.

Provozně je dům členěn na společenskou obytnou část situovanou v přízemí dvoupodlažní části domu a soukromou ložnicovou část, jejíž jednotlivé místnosti jsou rozmístěny ve druhém podlaží. Dům je nepodsklepen. Přízemí dvoupodlažní části domu má zvýšenou světlou výšku a působí tak okázalejším dojmem oproti ostatním prostorům domu.

Jednotlivé obytné místnosti domu se otevírají směrem do zahrady, tedy směrem jihovýchodním a jižním. Naopak vstup, a místnosti zázemí ( koupelna, zádveří, šatny…atd) jsou orientovány do pohledově méně exponovaných partií. V parteru domu jsou navrženy masivně prosklené části fasády, které prosvětlují vstupní halu, kuchyň, jídelnu a obývací pokoj s pracovnou. V prosklené stěně jsou umístěny série posuvných dveří, které přímo propojují jednotlivé místnosti s krytou terasou, venkovním bazénem a zahradou. Posuvné dveře a stěny oddělují v interiéru i jednotlivé místnosti navzájem. Dispozice přízemí je propojena s druhým podlažím přímým jednoramenným schodištěm. Ve druhém podlaží, které plní funkci soukromou, jsou umístěny ložnice se zázemím (šatny, koupelny). Místnosti ve druhém podlaží jsou prosvětleny nižšími pásovými okny. V západní části parcely je umístěna garáž, která je součástí domu a půdorysně přímo navazuje na vjezd na pozemek. Garáž umožňuje parkování třech osobních automobilů. V předprostoru garáže je možné příležitostné parkování dalších vozů. Z garáže jsou zároveň přístupny některé oddělené skladovací prostory.

Dům je navržen jako klasická zděná z vnějšku zateplená stavba dílem omítaná a dílem opláštěná skládanou fasádou v líci opatřenou dřevěným vertikálním obkladem. Přízemí domu je provedeno v omítce - směrem do ulice takto pojatá hmota evokuje zeď, jaká je známá z rostlé zástavby. Druhé nadzemní podlaží je odsazeno směrem do zahrady, aby celá plochostřechá stavba působila z uličního prostoru nižším dojmem. Hmota druhého nadzemního podlaží je obložena horizontálním dřevěným obkladem. V ostrém kontrastu k těmto plným plochám stojí masivní transparentní plochy v přízemí domu, jimiž je hmota domu směrem do zahrady výrazně odlehčena. Okenní rámy jsou hliníkové, antracitové barvy Výškově je stavba posazena zčásti pod úroveň stávajícího okolního terénu (severozápadní nároží) a z části vybíhá výrazně nad terén (jihovýchodní nároží. Toto je dáno mírnou svažitostí terénu a návazností na okolní komunikace. Stropní konstrukce jsou zrealizovány jako železobetonové monolitické. Vnitřní příčky jsou vyzděny z keramických tvarovek Porotherm. Střecha je plochá jednoplášťová opatřená asfaltovým hydroizolačním souvrstvím a zásypem z praného říčního kameniva (lokálně s extenzivní zelení). Na podlahách jsou použity polyuretanové probarvené stěrky. Konstrukce schodiště je navržena jako železobetonová deska obložená dřevěnými stupnicemi.
0 comments
add comment

more buildings from VYŠEHRAD atelier