Bytový dům Klánovické atrium

Bytový dům Klánovické atrium
V návaznosti na okolní zástavbu umisťujeme na pozemek dvě hmoty – kvádry. Návrh bytového domu přebírá ortogonální osnovu ulice Slavětínská a okolních staveb. První hmotou umístěnou podél ulice vytváří uliční prostor, od ulice se odsouvá a tím vzniká veřejný předprostor s vegetační úpravou. Druhá hmota je umístěna v hloubi pozemku podél severní hranice. Hmoty jsou situovány tak, aby se půdorysně míjely s hlavní hmotou sousední budovy restaurace. Prostor mezi hmotami je využitý pro parkování automobilů. Jeho zastřešením vznikají velkorysé terasy bytů v 2. nadzemním podlaží. U nich se předpokládá masivní ozelenění tak, aby pocitově meziprostor splynul s okolní vegetací. Domy jsou třípodlažní kvádry, s plochou střechou. Základní hmota je v některých místech vybrána a vznikají tak např. terasy v nejvyšších patrech, lodžie a konzoly. Poslední podlaží působí spíš dojmem uskočeného podlaží, budovy jsou opticky sníženy. Hmoty nepřevyšují okolní zástavbu a mají příjemné měřítko komorního obytného souboru. Zároveň ale dávají jasně tušit, že se jedná o domy s více bytovými jednotkami. Hlavní hmota je opláštěná jednotným materiálem – šedohnědou omítkou s vertikálním drážkováním. V místech, kde jsou hmoty vybrány, je fasáda pojednána v hladké světle šedé omítce. Ve stejném odstínu jsou navrženy i rámy výplní otvorů. Ve hmotě umístěné podél komunikace jsou přístupné z parteru komerční jednotky. Pod konzolou ze severní strany se nastupuje do schodiště. V druhém nadzemním podlaží jsou směrem k ulici umístěny kanceláře, do vnitrobloku a v posledním podlaží jsou byty. Podél severní strany pozemku je navržena zpevněná plocha, která slouží pro nástup do obou částí i pro příjezd automobilů do krytého parkingu. V druhé části jsou umístěny pouze byty, v přízemí s vlastními předzahrádkami.
0 comments
add comment

more buildings from VYŠEHRAD atelier