Mateřská škola Za Branou

Mateřská škola Za Branou
Spolupráce:Tereza Mandíková, Kristina Sudreová
Address: Jana Vojny 1220, Pacov, Czech Republic
Project:2011
Completion:2018


Na rozlehlém pozemku severně od centra obce Pacov stála původní mateřská škola o pěti odděleních, která byla v nevyhovujícím technickém stavu. Byla navržena nová budova splňující parametry současné moderní stavby pro výchovu předškolních dětí. Ta se skládá z hlavní dvoupodlažní budovy a pěti jednopodlažních pavilónů, propojených spojovací chodbou. Pavilóny, ve kterých jsou jednotlivá oddělení, jsou doplněny velkými dřevěnými terasami. Celý areál školky je propojen zpevněnými plochami. Mezi vstupem do hlavní budovy a ulicí Jana Vojny se nachází parkoviště pro zaměstnance i návštěvníky, zásobování je směřováno na východní stranu hlavní budovy. Konceptem návrhu nové budovy mateřské školy je rozmístění jednotlivých přízemních pavilonů – oddělení do velké zahrady. V návrhu jsou použity dva typy pavilonů, lišící se vnitřním uspořádáním. Pavilóny jsou vůči sobě pootočeny o 90° a vytvářejí tak mezi sebou zajímavé polouzavřené prostory pro pobyt dětí. Na severní části pozemku je umístěna hlavní budova. Její hmota graduje z přízemní části do druhého podlaží, kde jsou umístěny učebny. Velkorysou konzolou druhého podlaží je jasně definován hlavní vstup do budovy. Hlavní vstup navazuje na společný prostor/halu, která vbíhá mezi jednotlivé pavilony a vytváří zde neméně zajímavý komunikační prostor propojující všechny pavilony a umožňující jejich obslužnost. Jednoduché kvádry jednotlivých pavilonů jsou prořezány minimálním počtem velkorysých otvorů, výraz určuje zejména velká lodžie zprostředkovávající propojení s exteriérem. Ve stejném duchu kontrastu plných ploch a velkorysých otvorů je pojednána i hlavní budova. Pavilony jsou obloženy modřínovými palubkami, lodžie jsou akcentovány obložením výrazně barevnými deskami. Hmota zázemí je pojednána v neutrální šedé omítce.
0 comments
add comment

more buildings from VYŠEHRAD atelier