Rodinný dům v Praze-Stodůlkách

Rodinný dům v Praze-Stodůlkách
Project:2009
Completion:2014
Area:245 m2
Built Up Area:246 m2
Site Area:1230 m2
Built Up Space:1189 m3


Pozemek o výměře 1213 m² určený ke stavbě rodinného domu se nachází v území přiléhajícímu k nedalekému sídlišti, v katastrálním území Praha - Stodůlky. Celé území je svažité jižním směrem, kde se vizuálně uplatňuje lesní porost obklopující Dalejský potok. Tímto směrem se také uplatňují dálkové výhledy do krajiny. Přístup na pozemek je z příjezdové komunikace, vedoucí podél východní hranice pozemku. Dům půdorysného tvaru L je umístěn při severní hranici pozemku. Dvoupatrovou částí dům kopíruje východní hranici ve vzdálenosti určené uliční čáry. Obytné prostory jsou tak, v sevření domu, orientovány jihozápadním směrem. V jihozápadním rohu parcely vzniká hlavní pobytová plocha, s terasou v návaznosti na obývací pokoj.

Dům půdorysného tvaru L je zasazen do terénu svojí jednopodlažní části podél vrstevnic, dvoupodlažní část se pak vysouvá napříč vrstevnicím. Vzhledem ke svažitému terénu dům v jihovýchodním rohu hmotově graduje. Tato gradace je podpořena tvarováním domu a jeho zúžením v koncové části. Proporce příčného řezu domu postupně přechází z jednopodlažní široké hmoty na hmotu převýšenou dvoupodlažní a úzkou. V reakci na svažitý terén je dům rozčleněn na dvě části vzájemně posunuté o polovinu podlaží. V jednopodlažní části položené podél vrstevnic jsou umístěny dětské pokoje orientované jižním směrem, severním směrem jsou pak orientovány místnosti zázemí a garáž. V této úrovni se do domu také nastupuje. Dvoupodlažní část je o polovinu podlaží snížena tak, aby denní obytná část měla přímý výstup do zahrady. Nad obývacím pokojem s kuchyní je umístěna ložnice se zázemím a vlastní lodžií s výhledem jihovýchodním směrem. Jednoduchá hmota domu pojednaná v jednotném materiálu - hladké omítce je prořezána pouze několika velkými otvory. Francouzská okna pokojů jsou sdružena a zasklena bezrámovým zasklením s vloženými otvíravými částmi. Podobně jsou pojednány dva otvory v hlavní obytné části, bezrámově zaskleny, zde v kombinaci s velkým posuvným křídlem umožňujícím propojení interiéru se zahradou. Další otvor vytváří lodžie v patře, opět s ustoupeným zasklením ložnice a koupelny. Otvor v severovýchodním rohu vytváří předprostor před garáží a vstupem do domu, se sdruženými garážovými vraty a vstupními dveřmi. Okenní rámy, stejně jako garážová vrata a vstupní dveře jsou pojednány v tmavém, antracitovém odstínu, aby minimálně narušovaly dojem čistého otvoru ve zdi. Omítka bude maximálně hladká, v sytém hnědošedém odstínu. Dům bude z důvodu umístění ve svahu a možných pohledů shora doplněn vegetační střechou.

Provozně je dům rozčleněn do třech základních částí, které jsou vůči sobě posunuty o polovinu podlaží. Tímto posunem a umístěním schodiště ve středu dispozice dochází k ideálnímu a efektivnímu propojení jednotlivých částí. Do střední části je umístěn vstup a garáž s možností přímého vstupu do zádveří. Ze zádveří se vstupuje do haly obsluhující dětské pokoje, pracovnu a zázemí domu. Na halu bezprostředně navazuje schodiště. O polovinu patra níže je denní obytná část - obývací pokoj, jídelna a kuchyň. V nejvyšší úrovni se pak nachází ložnice rodičů se šatnou a koupelnou.
3 comments
add comment
Subject
Author
Date
parada
t.pavlik
28.11.14 01:41
díky
Kavas
30.11.14 11:50
průhled
Zuzana Froňková
04.12.14 10:44
show all comments

more buildings from VYŠEHRAD atelier