Rodinný dům u Prahy

Rodinný dům u Prahy
Address: Czech Republic
Project:2005
Completion:2006-08
Area:207 m2
Built Up Area:85 m2
Site Area:570 m2
Built Up Space:752 m3


Poměrně malá parcela o celkové ploše pouhých 570 m² se nachází přibližně uprostřed rekreační osady nedaleko Prahy. Terén pozemku je rovinatý, bez jakýchkoli dílčích terénních zlomů a prohlubní. Pozemek je vzhledem k okolním komunikacím situován v nárožní poloze. Obslužná komunikace vede podél severozápadní a jihozápadní hranice pozemku. Pozemek je přístupný dvěma vjezdy – jak ze severozápadu, tak i jihozápadu, kde přilehlé komunikace tvoří poměrně velký předprostor. Dům je orientován vstupem a hlavním vjezdem k severozápadní komunikaci, kde jsou také umístěny přípojky jednotlivých inženýrských sítí.
Dům je na pozemku situován vzhledem ke světovým stranám tak, aby mohla být maximálně využita a zachována jižní část zahrady. Toto je dáno snahou o zachování maximální možné plochy zahrady. Jednotlivé obytné místnosti domu se otevírají směrem do zahrady, tedy směrem jihovýchodním a jihozápadním. Naopak vstup, a místnosti zázemí (chodba, koupelna, zádveří, schodiště, šatna…) jsou orientovány do přilehlé komunikace – tedy převážně směrem severozápadním. Výšky parapetů jednotlivých otvorů jsou voleny s ohledem na funkci dotčených místností a tím je zamezeno například nežádoucím průhledům z přilehlých komunikací.
Provozně je dům členěn na společenskou obytnou část se zázemím v přízemí a soukromou ložnicovou část v patře. Dům je podsklepen. V suterénu jsou umístěny pomocné a skladovací prostory a prostory pro umístění technického vybavení. Jednotlivá podlaží jsou propojena přímými jednoramennými schodišti.
Architektonické řešení domu vychází ze základní podlouhlé pravoúhlé hmoty, zastřešené mírnou pultovou střechou. Pultová střecha stoupá směrem od přilehlé komunikace do zahrady - celý dům se tedy do zahrady otevírá. Základní hmota je v celé ploše pojednána dřevěným horizontálním obkladem (peření). Dřevěný obklad je po vzoru severských staveb natřen masivním krycím nátěrem.  K základní hmotě domu je přidána hmota balkonu a hmota ložnice, která v druhém nadzemním podlaží vystupuje z jihozápadního nároží. Obě vystupující hmoty jsou obloženy měděným plechem. Krytina střechy jakož i další klempířské prvky jsou navrženy také jako měděné.
Základní snahou bylo vytvořit hmotově i materiálově kompozici, která by svým vzhledem zapadla do svého okolí – rekreační osady. Dům tedy v mnoha ohledech (ať už tvarem, nebo zpracováním materiálů) připomíná boudu. Veškeré použité materiály získávají velmi rychle přirozenou patinu. Dům je zároveň postaven na kontrastu tmavého exteriéru a světlého interiéru. 
Konstrukčně je dům navržen jako lehký objekt na principu dřevostavby typu two-by-four s difúzně otevřenými konstrukcemi. Vlastní nosná kostra domu je sestavena z lepeného řeziva. Jednotlivé konstrukční prvky dřevostavby se v interiérech pohledově uplatňují. Podsklepení domu je zrealizováno z betonových bloků použitých jako ztraceného bednění. Strop mezi suterénem a prvním podlažím je železobetonový. Stěny suterénu nejsou omítány, naopak jsou zde přiznány jednotlivé betonové bloky. Stropy nad prvním a druhým podlažím jsou dřevěné trámkové. Jednotlivé trámky jsou přiznané a viditelné v podhledu stropu. Obvodové konstrukce jsou navrženy jako sendvičové, zateplené tepelnou izolací z dřevěné vlny. Vnitřní líc obvodových nosných stěn je obložen sádrokartonem. Povrchy veškerých příček a dalších vnitřních konstrukcí jsou obloženy olšovými velkoformátovými spárovkami. Střecha je pultová s krytinou z mědi. Odvodněná je dvojicí okapních svodů, umístěných na severovýchodní fasádě. Okna, osazená do vnějšího líce obvodových stěn, jsou vyrobena z masivních dřevěných profilů SA Vinduer. Stínění je řešeno již jednak vlastním hmotovým uspořádáním domu, kdy hmota balkonu spolu s předsazenou hmotou ložnice stíní celému přízemí, jednak jsou jednotlivé otvory stíněny interiérovými textilními závěsy. Vnitřní povrchy konstrukcí jsou řešeny s ohledem na určení a funkci jednotlivých prostor. V obytných místnostech je na podlahách položena dubová průmyslová mozaika, v místnostech zázemí jsou na podlahách použity cementové stěrky, v koupelnách na stěnách pak keramické mozaiky. Vnitřní dveře jsou stříkané bez polodrážek osazené do dřevěné zárubně. Nad vstup do domu je osazena markýza rovněž oplechovaná měděným plechem.
17 comments
add comment
Subject
Author
Date
nadhera
Matej Farkas
21.11.08 12:56
Malé,
amatér
25.11.08 07:46
nic moc
anonym
27.11.08 09:55
anonymovi
stano
27.11.08 12:35
slabe
architekt
27.11.08 12:49
show all comments

more buildings from VYŠEHRAD atelier