Rekonstrukce a dostavba rodinného domu v Klánovicích

Rekonstrukce a dostavba rodinného domu v Klánovicích
Project:2004
Completion:2005
Area:287 m2
Built Up Area:189 m2
Site Area:898 m2
Built Up Space:1151 m3


Pozemek s rekonstruovaným rodinným domem se nachází v obytné zástavbě rodinných domů v severovýchodním cípu městské části Praha-Klánovice, v  sousedství Klánovického lesa. Pozemek je svou terénní konfigurací rovinný, v zadní části s jedním terénním zlomem výšky cca 1 m a sousedí s dalšími třemi pozemky s individuální výstavbou. Přístup na pozemek je z přilehlé ulice při jižní hranici pozemku, dům je umístěn blíže k ní, zadní část pozemku je využívána jako zahrada. Původní objekt byl realizován přibližně v polovině minulého století. Jednalo se o podsklepenou stavbu čtvercového půdorysu, jejíž zvýšené přízemí bylo zastřešeno valbovou střechou s vikýři. Objekt byl svým dispozičním řešením a náplní vhodný spíše pro přechodné rekreační ubytování. Z hlediska stavebního nejevily nosné konstrukce zásadní poruchy, a mohly tak být částečně využity pro účel rekonstrukce.
Základní urbanismus místa je ovlivněn polohou původního objektu v blízkosti jižní hranice pozemku, rozvinutí přístavby je možné řešit v podstatě jen severním směrem do zahrady. Původní objekt proto doplňujeme horizontálně tvarovanou přístavbou podélně orientovanou s východní hranou pozemku, čímž je zachována jihozápadní část pozemku pro pobytovou část zahrady. Přístavba respektuje svou úrovní podlahu původního objektu, čímž se hlavní objem vysouvá nad terén a lehce se „vznáší“ nad zahradou. Urbanisticky vychází dostavba z ortogonality tvaru pozemku, stávajícího objektu i objektů okolních.
Původní objekt byl zachován ve své původní hmotě včetně zastřešení, u něhož byl pouze odstraněn přesah střechy a nově realizovány střešní vikýře. Další úpravou bylo tvarování okenních otvorů, kdy zvětšením vznikají francouzská okna se skleněným zábradlím. Za další změnu je třeba uvést situování garáže do suterénu, čímž vznikl garážový portál s pochozí terasou. Pro architekturu domu jako celku je však zásadní nově navržená, v principu jednopodlažní, přístavba. Jednoduchý kvádr dostavby byl navržen jako dřevostavba na betonové desce podepřené pilíři a hmotou zahradního skladu. Konstrukcí je ovlivněn architektonický výraz – vertikální tvarování okenních a dveřních otvorů, obklad zateplené fasády cembonitovými deskami. Plochá střecha a odlišný fasádní materiál vytvářejí vhodný kontrast a napětí mezi původním objektem a přístavbou. Pro krytinu u původního objektu je použit titanzinkový plech v předzvětralé úpravě, který slouží i na opláštění střešních vikýřů. Fasáda původního domu je zateplena a opatřena jemnozrnnou probarvenou omítkou. V kontrastu se světlou omítkou byl na přístavbě použitý obklad tmavě šedivými deskami Cembonit. Rámy oken jsou dřevěné lepené, u původní části v šedém krycím laku, u přístavby jsou ponechány v přírodním odstínu dřeva. Kovové prvky jsou ponechány v žárovém pozinkování.
Dispozičně je nový objekt navržen jednoduše a přehledně – původní i nová část tvoří jeden celek. V suterénu stávajícího RD je umístěna dvojgaráž s technickou místností. V přízemí je pracovna s ložnicí a hygienickým zázemím, v přístavbě pak hlavní obytný prostor, jídelna s kuchyní a hostinský pokoj s vlastní koupelnou. V podkroví původního objektu jsou dva obytné pokoje s dalším hygienickým zázemím. Hlavní vstup do objektu je prakticky v místě původního vstupu. Je logicky veden přes závětří se schody a zádveří se šatní skříní do hlavního obytného prostoru přístavby.
0 comments
add comment

more buildings from VYŠEHRAD atelier