Hledání centra

Pořadatel
Galerie města Blanska

Místo konání
Dvorská 2, Blansko

Začátek
ne 04.9.2022 10:00

Odkaz
https://fb.me/e ...
PřednáškyVložil
Judita Levitnerová
Na komentované prohlídce města se zaměříme na otázky vývoje města Blanska:
Kde je centrum města Blanska? Jak se proměnilo v průběhu let? Co definuje centrum města a co pro jeho obyvatele znamená?Pojďte se s námi podívat na vývoj Blanska z hlediska historické architektury.
Diskusní prohlídkou nás povede Mgr. Jan Štětina z Národního památkového ústavu a Ing. arch. Jaroslav Sedlák z VUT.
SITU je nový dlouhodobý projekt Galerie města Blanska zaměřený na akce ve veřejném prostoru. Komentované prohlídky, intervence, diskuzní panely, tvořivé dílny a dočasná umělecká díla od 23. 4. 2022 - 11. 9. 2022.SITU se zabývá potenciálem a možnostmi využití městských prostranství nejen k uměleckým aktivitám. Cílem je vzbudit mezi lidmi zájem o vlastní město a začít společně přemýšlet o silných i slabých stránkách jeho ulic, náměstí, dvorků i parků a způsobech jejich využití. SITU zahrnuje komentované prohlídky, intervence, diskuzní panely, tvořivé dílny pro děti i dospělé a dočasná umělecká díla umístěná ve veřejném prostoru.Galerii města Blanska provozuje KSmB, projekt se uskuteční za finanční podpory MKČR.
0 komentářů
přidat komentář