Vila – Praha západ

Vila – Praha západ
Novostavba vily byla navržena jako pilotní objekt v plánovaném komplexu 11 rodinných domů.
Lokalita výstavby se nachází mimo zastavěnou část obce a rozkládá mezi menším potokem na severu a vodním náhonem na jihu. Osu komplexu tvoří komunikace místního významu.
Novostavba je navržena na pozemku v jižní části souboru, který má přibližně obdélníkový tvar při mírném klesání od jižní hrany k severní. Objekt vily je na pozemku situován do jeho severní části, k hraně navazující na obslužnou komunikaci.
Vila je navržena na půdorysu nesymetrického písmene T a sestává ze dvou materiálově odlišných hmot přeložených přes sebe. Nižší kvádr technického zázemí domu byl navržen v obkladu z desek z pohledového betonu, hmota obytné části objektu byla navržena v obkladu ze štípané břidlice.
V průběhu realizace stavby byly uskutečněny investorské změny, které vedly k záměně použitých fasádních materiálů - břidlice byla nahrazena obkladem z černých lícových cihel, desky z pohledového betonu byly nahrazeny kontaktním zateplovacím systémem s šedou tenkovrstvou omítkou. Výrazně byla zmenšena plocha prosklených konstrukcí směrem do zahrady.
Objekt je navržen jako dvoupodlažní, nepodsklepený. Přízemí domu je řešeno ve více úrovních zohledňujících návaznost na terén stoupající směrem od vstupu k pobytové ploše zahrady.
Interiéry objektu nebyly realizovány dle návrhu autorů, jejich podoba byla svěřena bytovému architektovi.
3 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Frmf...
Jakub Smolka
22.07.10 06:57
Jakub Smolka
barbados
26.07.10 09:12
škoda
Daniel John
26.07.10 11:43
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od S.H.S architekti s.r.o.