Interiér kanceláří firem SAP

Interiér kanceláří firem SAP
Adresa: Bucharova 2817/11, Stodůlky, Praha, Česká republika
Investor:SAP ČR, spol. s.r.o.
Realizace:03/2016 – 04/2017
Užitná plocha:23793 m2


Kanceláře SAP (Arriba, Concur, SAP Services) 
získaly v roce 2016 v soutěži pořádanou CBRE "Zasedačka roku" cenu veřejnosti a v roce 2017 vyhrály jako celkový vítěz titul "Zasedačka roku 2017"?
V soutěži "Kanceláře roku" pořádané firmou Procházka and partners vyhrály v roce 2017 kanceláře SAP services kategorii "Centrum sdílených služeb".
Interiér kanceláří firem SAP Services, SAP Ariba a SAP Concur v administrativní budově Metronom

Zadáním pro návrh bylo vytvoření kancelářského prostoru pro zaměstnance tří součástí společnosti SAP (SAP Ariba, SAP Services a SAP Concur) v nově dokončeném kancelářském objektu Metronom business centrum v Praze 13.
Budova Metronom je navržena v podobě tří různě vysokých věží, jež spočívají na subtilní podnoži tvořené otevřenou plochou parkingu a ustoupenými hmotami vstupních lobby a volně pronajímatelných ploch. Objekt je hmotově členěn na tři samostatné kancelářské budovy (A, B, C) propojené spojovacími krčky. Hmota objektů směrem vzhůru ustupuje v podobě zmenšené plochy dvou nejvrchnějších podlaží. Pod budovami se nachází tři společná podzemní podlaží sloužící jako parking a technické zázemí objektu.
Rozsah návrhu byl vymezen pronajímatelnými prostory v části přízemí (1.NP) a dalších nadzemních podlažích (2.NP – 10.NP). Návrh byl členěn do tří realizačních etap. Třetí etapa návrhu byla realizována samostatně jako „agile“ pracoviště pro společnost SAP Concur.

Architektonické řešení
Návrh je vypracován v souladu s charakteristikou budoucího provozu zadanou investorem. Navržené kancelářské prostory jsou v principu přístupné pouze zaměstnancům firmy – předpokládá se pouze minimální množství návštěv „z venku“.
V jednotlivých prostorech jsou zde umístěna samotná pracovní místa a řada různých prostorů pro spolupráci. Pracovní místa jsou vesměs v halových „open-space“ kancelářích, které jsou doplněny o uzavřené prostory pro individuální soustředěnou práci (tj. hlavně místnosti „Quiet room“) a o místnosti pro spolupráci a jednání (tj. různě velké jednací místnosti). Je navrženo několik individuálních samostatných (buňkových) kanceláří pro vedoucí pracovníky. Prostor halových kanceláří je prostorově členěn do menších pracovních skupin – týmů o velikosti hlavně 12 – 30 osob.
Všechny kancelářské prostory jsou vybaveny telefonními budkami („Phone booths“) – tj. malými prostory pro vyřizování telefonních hovorů, které by mohly být rušivé pro okolí.

Dispoziční řešení
Jednotlivá podlaží jsou přístupná z výtahových lobby uprostřed dispozice v jižní části. Schodiště v severním jádru budovy není uvažováno pro volný pohyb mezi patry (slouží pouze úniku osob).
Kancelářský prostor je funkčně členěn jako pětitrakt – podél oken jsou pracoviště, paralelně s nimi procházejí komunikační (chodbové) prostory a nakonec ve středu traktu jsou pomocné eventuálně jednací místnosti. Volný kancelářský prostor (open-space) je pohledově načleněn vloženými místnostmi (phone, quiet room, konference, atd…) na menší části – pracovní týmy.
V blízkosti výtahového lobby je na každém podlaží zpravidla umístěn „HUB“ – pro neformální setkávání a relaxaci. Cílem je vytvořit možnost společného odpočinku a výměny informací i mimo formální standardní kancelářské prostory. Ústřední částí hubu je kuchyňka, doplněná o sezení. Na 6.NP je umístěn největší centrální HUB, který je navíc schodištěm propojen s obdobnými prostory na 7.NP. Na běžných patrech je pak umístěna ještě druhá menší – čajová kuchyňka v severní části.
Na 6.NP se nachází „IT link“ – prostory pro technickou (počítačovou) podporu zaměstnanců. Na 7.NP je místnost pro rodiče s dětmi.

Grafický a vizuální koncept
Pro účely vizuální identity, dekorativní grafiky, orientačního systému a celkové identifikace s budovou byl vypracován grafický koncept na téma „Čas“.
Rozvíjeno pro jednotlivá podlaží odspodu: nanosekunda – vteřina – minuta – hodina – den – měsíc – rok – miliony let. Těmto časovým jednotkám jsou přiřazena vhodná a zajímavá témata jednotlivých pater – např. nanosekunda = věda, vteřina = sport, atd.

Interiérové vybavení a nábytek
Do jednotlivých prostor je navrženo odpovídající interiérové vybavení a nábytek. Nábytek je možné členit do několika kategorií:
systémový kancelářský, typový nábytek pro jednací prostory, huby a ostatní prostory (jídelní stoly, konferenční stoly, nízké stolky, různý sedací nábytek, regály, skříně, atd.), atypický nábytek (truhlářská výroba).
Kancelářská pracoviště – pracovní stoly – jsou zpravidla sdružovány do skupin po 6 stolech (event. po 4 nebo 2). V jednom konstrukčním traktu budovy (po 8,1m) jsou pak dvě takové skupiny stolů.
V rámci návrhu je specifikováno několik tematicky navrhovaných jednacích místností = Cool meeting Rooms. Celkové řešení designu těchto prostor – povrchy stěn, stropu, podlah a vybavení místnosti nábytkem, doplňkové osvětlení - je navrženo v duchu zvoleného tématu.

Terasy
Prostory teras na plochých střechách budovy budou upraveny jako pobytové, relaxační. Jsou zde navrženy plochy zeleně v kombinaci s pochozími plochami (dřevoplastové podlahové prvky) a s plochami nepochozími (volně sypaný kačírek). Terasa na úrovni 7.NP mezi objekty B a C je vybavena venkovní kuchyní – BBQ.
S.H.S architekti
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od S.H.S architekti s.r.o.