Rodinný dům v CHKO

Rodinný dům v CHKO
Petr Šmídek, 2013
Pozemek s novostavbou rodinného domu je situovaný v zóně CHKO Jizerské hory. Ačkoliv pozemek není přímo součástí chráněného území, bylo nutné při návrhu domu dodržet velkou část z regulativ vztahujících na stavby budované přímo v hranicích chráněné oblasti. Stavebníci si již při koupi pozemku uvědomovali, že regulace bude poměrně detailně určovat vzhled novostavby a bude nutno ji dodržet. Současně požadovali dům energeticky velmi úsporný i za cenu určitých omezení projevující se ve vzhledu domu. Regulace definované správou chráněné krajinné oblasti a dodržení zásad pro stavbu energeticky úsporného domu, tak výrazně předurčily výsledný vzhled domu.
Pozemek určený pro stavbu rodinného domu je součástí většího, dosud nezastavěného území, o velikosti cca 3 ha. Před začátkem práce na návrhu vlastního domu bylo nutné zpracovat zastavovací plán pro celé území. Plán určil počet domů v území, jejich umístění na pozemku a orientaci ke světovým stranám. Při jednání s odpovědnými pracovníky CHKO se překvapivě jako hlavní problém ukázalo orientace domu na pozemku. Regulativa připouštěla pouze dvě možná natočení domu, rovnoběžně s přilehlou komunikací nebo s vrstevnicemi. Ani jedna z obou možností natočení však nebyla vhodná z hlediska zásad orientace energeticky úsporných domů. Po dohodě se zástupci CHKO byly zásady umísťování domů v dané lokalitě rozšířeny o možnost natočení domu delší fasádou k jihu. Zásahy do architektonického vzhledu domu byly ze strany správy CHKO již jen dílčí a návrh drobně korigovaly.
Rodinný dům na půdorysu obdélníka 14 x 7m je zastřešen sedlovou střechou s výrazným "negativním" vikýřem. Z půdorysu obdélníka vystupuje pouze přístavba zádveří se vstupem zastřešená pultovou střechou. Obytné místnosti situované u jižní fasády jsou v přízemí osvětlené okny bez parapetu a v podkroví průběžným oknem přes celou délku domu.
Dům je navržen jako dřevostavba s vnitřní zděnou stěnou z vápenopískových cihel, mající kromě statické funkce i funkci akumulační. Pro umístění požadované tloušťky izolace v obvodových stěnách byla navržena dvojitá dřevěná konstrukce ze svislých fošen. Vnitřní řada fošen plní funkci nosné konstrukce stavby a při vnějším povrchu stěny vynáší svislé fošny vodorovný obklad fasády z modřínových profilů. Prostor mezi vnější a vnitřní řadou fošen umožnil vyplnění izolací z minerální vaty v tloušťce 45 cm. Na vnitřní stranu dřevěné konstrukce jsou v celé ploše obvodových stěn a střechy připevněny dřevoštěpkové desky (OSB) plnící ve stavbě dvojí funkci, konstrukční a parobrzdnou (difuzně otevřená konstrukce). Pro obklad fasády byly použity vodorovně kladená prkna z modřínu bez jakékoliv povrchové úpravy. Na střechu a stěny zádveří je položena krytina z falcovaného hlinkového plechu stejné barvy jako vnější rámy dřevohliníkových oken. Na stěny v přízemí domu je nanešena hliněná omítka v tloušťce několika centimetrů. Zbývající stěny a stropy v patře jsou obloženy sádrokartonem.
Vytápění domu je realizováno jako teplovzdušné s rekuperací vzduchu a pětice solárních panelů podporuje ohřev vody pro běžnou užitkovou spotřebu a částečně i pro vytápění.

0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od VLADIMÍR BALDA architekt