Přízemní dům se slunolamem

Přízemní dům se slunolamem
Interiér:Lucie Baldová
Adresa: K Oboře, Bradlec, Mladá Boleslav, Česká republika
Projekt:2009
Realizace:2010-12
Užitná plocha:125 m2
Zastavěná plocha:207 m2


foto: Robert Žákovič
Přízemní rodinný dům je postaven v malé obci nedaleko Mladé Boleslavi. Pozemek je součástí území, které bylo developersky rozčleněno na parcely pro výstavbu jednotlivých rodinných domů. Pozemek je rovinatý, mírně se svažující k jihu a na severním okraji sousedí přímo s ulicí.
Obdélníkový půdorys domu zastřešuje téměř celý pultová střecha s výjimkou severní části domu a terasy, které jsou zastřešeny plochou střechou. Střecha nad terasou, probíhající po celé délce jižní fasády plní současně funkci slunolamu chránícího obyvatele terasy a sousedící místnosti před přehříváním v letním období. Střecha terasy je podepřena stěnovými prvky, které kromě své konstrukční funkce rozdělují terasu na sekce odpovídajícím šířce pokojům sousedícím s terasou.
Základem dispozice je chodba vedoucí po celé délce domu, a která tvoří vnitřní komunikační osu. Současně chodba rozděluje dům po jeho délce na dvě funkční části. Na jižní osluněné straně domu, jsou podél chodby situovány obytné místnosti, které mají přímý vstup na terasu. Ze severní strany se k chodbě přimykají provozní místnosti domu včetně zádveří vstupu a kuchyně.
Tvar zastřešení, kombinující pultovou a plochou střechu, umožňuje přirozeně osvětlit chodbu uvnitř dispozice „bazilikálním“ osvětlením.
Stavba je konstrukčně řešena jako dřevostavba v systému "two by four". Hlavním zdrojem pro vytápění a ohřev TV je plynový kondenzační kotel. Vyhřívání jednotlivých místností zajišťuje podlahové topení. V domě bylo realizováno řízené větrání s rekuperací.
Prvotní návrh domu byl investory poměrně rychle odsouhlasen. Nejvýznamnější změna projektu proběhla až z popudu stavebního úřadu. Kvůli porušení jediného závazného regulativu musela být plochá střecha změněna na pultovou předepsaného sklonu. Dům byl ještě ve fázi studie publikován v mainstreamovém časopise o bydlení a na podkladě otištěných výkresů a vizualizací byl postaven v malé vesnici v západních Čechách dle původního návrhu s plochou střechou.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od VLADIMÍR BALDA architekt