Centrum pro přírodu Čmelák

Centrum pro přírodu Čmelák
Spolupráce:Irena Vybíralíková
Adresa: Na výběžku, Starý Harcov, Liberec, Česká republika
Investor:Čmelák - Společnost přátel přírody, o.s.
Projekt:2012


Budova Centra pro přírodu je navrhována jako zázemí liberecké ekologické organizace Čmelák. Současně by se měla stát místem pro trávení volného času všech návštěvníků, kteří mají zájem o přírodu, zdravý životní styl, pobyt v přírodě, ekologickou výchovu a další obdobné aktivity.
Na pozemku vyhrazeném pro stavbu centra se nachází ruiny původní podhorské chalupy, ze které dnes zbývají již jen obvodové stěny z kamene a cihel.
Nový objekt Centra pro přírodu, ve zjednodušeném tvaru, kopíruje půdorys původní horské chalupy. Jednoduchá kvádrová hmota je zastřešena, stejně jako původní  objekt, sedlovou střechou se sklonem 45 stupňů s malým přesahem.
Provoz centra je umístěn ve třech podlažích a v podkroví. Vstup do budovy, který je zvýrazněn nikou ve fasádě ve fasádě, je situován na severovýchodním nároží. Přes zádveří se návštěvník dostává do chodby se schody pro přístup do dalších podlaží. Půdorysné trojdělení se schodišťovou chodbou uprostřed a se opakuje ve všech dalších podlažích. Přízemí je zvýšené a s výjimkou hlavního vstupu zde není možnost vystoupit z místností přímo na terén. Hlavní prostorem podlaží a celého objektu vůbec, je školící místnost, která slouží k setkávání členů sdružení a návštěvníků centra. Zbývající prostory podlaží jsou vyhrazena pro nezbytné sociální a technické místnosti.
Suterén je téměř celý vyhrazen pro výtvarnou dílnu, ze které je možné přes francouzská okna vystoupit na terasu vymezenou budovou centra a potokem protékající skrz pozemek. Zbývající část podlaží je určena pro technickou místnost a sklad otopu.
V druhém nadzemním podlaží se nacházejí kanceláře pro pracovníky sdružení, pokoje pro krátkodobé i dlouhodobé ubytování a odpovídající sociální zařízení. Podkrovní místnosti jsou vyhrazeny pro příležitostné přespání sportovnějšího typu nebo pro skladování.
Pro nosnou konstrukci je uvažována kombinace zdiva z vápenopískových cihel a železobetonových stropů. Pro krov je navržena tesařská konstrukce. Pro sokl dosahujícího až do výše prvního nadzemního podlaží je navržen obklad z žulového zdiva původní stavby. Pro zbývající podlaží je navržen svislý obklad z povrchově neupraveného dřeva. Střešní krytina a další klempířské prvky jsou uvažovány z titanzinku s předzvětralým povrchem.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od VLADIMÍR BALDA architekt Martin Hilpert