Rekonstrukce frýdlantského náměstí

Rekonstrukce frýdlantského náměstí
© Aleš Jungmann
Hlavní ideou návrhu rekonstrukce frýdlantského náměstí bylo vytvořit volnou svobodnou plochu, nezastavěný a výrazně nečleněný veřejný prostor, jednoduše náměstí, které umožní obyvatelům a návštěvníkům města konat zde všemožné aktivity.
Použitím tří typů dlažeb, dvou druhů kamene a kladení byly v ploše náměstí odlišeny různé typy prostorů. Náměstí bylo realizováno jako bezbariérové s výjimkou povrchů parkovišť .
Centrální část náměstí je z výše zmíněných důvodů zcela volná. Této obdélníkové ploše ale  zároveň celému náměstí dominuje kašna se sochou Albrechta z Valdštejna. Kašna, přetékají obří mísa z liberecké žuly, ve své hladině odráží siluetu sochy Valdštejna, postaveného na samostatném žulovém podstavci vedle kašny. Bronzová socha z původní Valdštejnské kašny z roku 1914 spolu s novou kašnou tvoří nedílnou osvětlenou kompozici. Dominanta náměstí je situována při jeho severní straně na ose Kostelní ulice a opticky rozděluje centrální část na dvě poloviny. Rozdělení náměstí může být výhodné pro různé provozní využití, v případě konání trhů  nebo pořádání koncertů a divadelních představení. Centrální  část náměstí je jasně definována výraznějším typem tmavé čedičové dlažby, novým veřejným  osvětlením a městským mobiliářem (informační tabule, lavičky, koše, stojany na kola, pítko...) umístěným po jeho odvodu. V jednolité čedičové ploše lze nalézt  půdorysnou stopu bývalé radnice vyskládanou z původních čedičových kostek. Základy renesanční radnice byly objeveny při realizaci náměstí během archeologického výzkumu.
Prostor před současnou radnicí, v severozápadní části náměstí, je reprezentativní plochou  pro  shromažďování obyvatel. V jeho volné části vedle  čtyř dřevěných stožárů  vlajkoslávy se znakem města lze umístit  mobilního pódium.
Opačná,  jihovýchodní část náměstí s platany a lavičkami je pobytovou zónou, kde kavárny a restaurace  provozují letní zahrádky. Obě protilehlé části  jsou vydlážděny stejným typem velkoformátové žulové dlažby.
Do drobné žulové dlažby chodníků okolo centrální části náměstí se abstraktním způsobem promítá historická parcelace náměstí. Komunikace pro automobilovou dopravu a parkovací stání na severo-východní a jiho-západní straně náměstí jsou od pěších komunikací odlišeny  jiným typem kladení žulových kostek.

 
4 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Ukázkové zklidnění!
Jan Gregar
27.09.12 08:45
Pár poznámek na vysvětlenou
Vladimír Balda
27.09.12 11:55
REAKCE NA P. GREGARA
Jiří Žid
27.09.12 12:15
...
ondrejcisler
09.09.13 01:09
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od VLADIMÍR BALDA architekt atakarchitekti