V letech 1988-1995 studoval na Fakultě architektury ČVUT v Praze. V letech 1991-2006 spolupracoval s architektonickou kanceláří DaM spol. s r.o. / Praha. V letech 1997-2007 paralelně spolupracoval - zejména na soutěžních návrzích - s architektonickou kanceláří s HŠH architekti s.r.o. / Praha. Od roku 1998 je autorizovaný člen České komory architektů a od roku 2006 do současnosti je spoluvlastníkem architektonické kanceláře DaM spol. s r.o., následně DAM architekti s.r.o. / Praha.

Realizace a projekty

Výběr architektonických soutěží
2010 Centrum Velká Chuchle - 2. cena (spolu s: J. Hora, J. Veisser)
2007 Nová budova Národní knihovny ČR - Praha, Letná - 3. cena (spolu s: P. Hájek, T. Hradečný, J. Šépka)
2004 Nová budova FA ČVUT - Praha, Dejvice - 2. cena (spolu s: P. Hájek, T. Hradečný, J. Šépka)
2003 Hudebně-dramatická laboratoř JAMU Brno - odměna (spolu s: P. Hájek, T. Hradečný, S. Kučírková, J. Šépka)
2002 Stálá expozice Příběh Pražského hradu - 1. cena (spolu s : P. Malinský, R. Doležal, M. Pokorný)
2002 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové - 3. cena (spolu s: P. Hájek, T. Hradečný, S. Kučírková, J. Šépka)
2000 Národní technická knihovna v Praze - 3. cena (spolu s: P. Hájek, T. Hradečný, J. Šépka, J. Zlámalová)
1999 Galerie v Sovových mlýnech - 3. cena (spolu s: P. Hájek, T. Hradečný,  J. Šépka)
1998 Ambasáda ČR v Ottawě - 4. cena (spolu s: J. Šépka)
1997 Klášterní zahrady Litomyšl - odměna (spolu s: T. Hradečný, J. Šépka)

Výběr ocenění
Grand Prix architektů 2011 - hlavní cena (Bytový dům s tělocvičnou, Praha 1)
Grand Prix Obce architektů 2005 - cena v kategorii interiér (Úpravy Starého Královského paláce - Příběh Pražského hradu)
Cena primátora hl. města Prahy v rámci soutěže Stavba roku 2003 (Palác Euro, Praha 1)
Nominace a užší výběr na Evropskou cenu Mies van der Rohe 2003 (Palác Euro, Praha 1)
Cena Piranesi - čestné uznání 2003 (Palác Euro, Praha 1)
Grand Prix Obce architektů 2003 - cena v kategorii novostavba (Palác Euro, Praha 1)
Grand Prix Obce architektů 1996 - cena v kategorii design a drobná architektura (Úprava průčelí centrály Komerční banky v Praze)
Grand Prix Obce architektů 1995 - čestné uznání v kategorii interiér (Rekonstrukce a rozšíření půdního bytu na Starém Městě)

Výběr z dalších realizovaných staveb
2007 Půdní vestavba, Praha 6
2002 Rekonstrukce a dostavba bytového dvorního domu, Praha 1 (spolu s: R. Doležal, P. Malinský, M. Pokorný)
2000 Půdní vestavba, Praha 5
1999 Vila 12 Třešňovka - novostavba rodinného domu, Praha 8 (spolu s: R. Doležal, P. Ma-linský, M. Holnová)
1998 Půdní vestavba, Praha 10
1998 Rekonstrukce bytového domu a zahrad Zámecké schody, Praha 1
1998 Obytný soubor Velká skála, Praha 8 (spolu s: R. Doležal, P. Malinský, G. Šatrová, J. Holna, M. Holnová)
1997 Rekonstrukce a přístavba vily Fischer, Praha 6 (spolu s: R. Doležal, P. Malinský)
1995 Rekonstrukce a přístavba vily Václava Havla, Praha 6 (spolu s: R. Doležal, P. Malinský, G. Šatrová, J. Hejda)
1995 Rekonstrukce a rozšíření půdního bytu na Starém Městě, Praha 1 (spolu s: R. Doležal, P. Malinský)

Výstavy
2009 DaM architekti
Prostorový dům (spolu s: P. Hájek, T. Hradečný, J. Šépka):
2003 Oslo
2002 Budapešť
2000 Liberec, Praha, Brno, Cheb