Mateřská škola Jenštejn

Mateřská škola Jenštejn

Školka byla navržena jako jednopodlažní objekt, s půdorysem ve tvaru písmene L a s orientací teras herních prostorů směrem do přilehlé zahrady. Návrh respektuje požadavek investora na kapacitu dvou tříd celkem pro 48 dětí.
ednotlivé třídy jsou navázány na společný vstup, řešení však umožňuje pozdější oddělení a nezávislý provoz obou křídel objektu. Pro stravování dětí je vymezena přípravna jídel (jídla jsou dovážena), společná pro obě oddělení školky s výdejem do jednotlivých tříd. Samostatnou zónou je pak zázemí ředitelky školy a učitelek. Vnější členění budovy tvoří dvě do sebe zaklesnuté hmoty, představující funkční sféry heren a zázemí objektu. První, masivní hmota tradičního vzhledu, ve světle probarvené omítce, která obsahuje technické zázemí, se šikmo zvedá od země a převyšuje ve formě pultové střechy hmotu druhou, obsahující obě herny. Hmota heren je mírně zasunuta pod převis pultové střechy. Tímto řešením došlo k celkovému odlehčení objektu a vnesení prvku hravosti, který je ještě podpořen osazením šikmo tvarovaných francouzských oken ve fasádě, s otvíravými částmi, umožňující přímý kontakt s vnější zahradou i přímý výstup na palubovou terasu, podél obou herních místností. členěním okenních otvorů a obkladových desek na fasádě budova rozvíjí dětskou fantazii. Svým barevným a výtvarným členěním si však neklade za cíl se dětskému vnímání a pojetí světa jakkoliv přizpůsobovat, či vnucovat.
S.H.S architekti s.r.o.
2 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Spálená nebožátka
Liala
18.02.16 11:35
MŠ není jen budova . . .
Sl. Kuchovský
19.02.16 05:58
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od S.H.S architekti s.r.o.