Dům VH

Dům VH
Dům se nachází v hustě zastavěné a obydlené metropoli Severního Vietnamu ve městě Hanoj. Díky rychlé urbanizaci město čelí mnoha problémům jakožto dopravním zácpám, znečištění ovzduší, nedostatek veřejného prostoru, nedostatek zeleně. 
Dům je navržen pro čtyř-člennou rodinu, jež měla přání vytvořit klidné a harmonické místo v hektickém městě Hanoj. Pozemek pro stavbu domu je relativně malý přibližně 65 m2, 16 m na délku a 4 m na šířku, proto bylo důležité vytvořit prosvětlený přívětivý otevřený prostor v malém pozemku. Původní pozemek byl využíván jako zahrada s ovocnými stromy a zeleninovými záhonky. Cílem tedy bylo tuto zahradu navrátit rodině a aplikovat maximální množství zeleně jak v interiéru domu, tak i na venkovních střechách. Dvě střešní zahrady byly navržené jako funkční zeleninová a ovocná zahrada, jež zároveň slouží pro posezení a odpočinek. Venkovní zahrady poskytují vděčný stín a ideální tepelnou izolaci proti přehřívání domu od subtropického slunce.

Inspirace
VH house se inspiroval tradičním tunelovým obchodnickým domem, s ohledem na prvky soudobé architektury odrážející styl dnešního života. Typologie tunelových domů je zpravidla velmi úzká a hluboká dispozice s pouze jedinou volnou čelní fasádou. Zbylé 3 strany jsou zpravidla těsně se dotýkající sousedních domů, tedy bez oken. Tento způsob parcelování je z důvodu vysokých cen pozemků, čím širší čelní uliční fasáda, tím dražší je pozemek. Tradiční tunelový obchodnický dům se ideálně přizpůsobil této hluboké dispozici s důrazem na místní klima i kulturu. Tyto domy byly navrženy s otevřenými dvory uprostřed dispozice, které umožnily přirozenému toku proudění vzduchu v celém domě a také poskytly přirozené osvětlení do každé místnosti i v zadní části domu.
Bohužel, v dnešní době lidé často opomíjejí důležitost přirozeného větrání domu a zapomněli jak vhodně stavět v subtropických klimatických podmínkách. Většinou upřednostňují maximální využití a zastavěnost pozemku s maximálním počtem místností před komfortem prostoru. Takovéto domy bez otevřených prostor, světlíků a okenních otvorů pak trpí nedostatkem nebo úplně postrádají přirozené denní světlo a provětrání. Nedostatečné provětrání domu pak vede k problémům jako je vysoká vlhkost a plísně. Spolu s nedostatečným denním osvětlením, kdy se používá umělého osvětlení po celý den, takovéto prostory dozajista nejsou příjemné pro bydlení obzvláště v tak hektickém zrychleném městě jako je Hanoj. Stísněný, tmavý a nedýchatelný prostor má pak negativní dopad na fyzickou i duševní stránku obyvatel domu.

Koncept
VH house je navržen tak, aby prostory byly otevřené, vzdušné s dostatkem denního světla a s možností přirozeného provětrání. Objem domu je tvořen dvěma patry, která jsou od sebe markantně odlišena materiálovým řešením z důvodu odlišného využívání prostoru. První podlaží je koncipované jako otevřený kontinuální prostor, kde jednotlivé místnosti nejsou odděleny pevnou stěnou. Přední a zadní fasáda tohoto podlaží jsou ustoupena dovnitř s vytvořením venkovních zahrad. Dalším atributem prvního podlaží jsou různé stropní výšky, které spolu se světlíky vytvářejí dojem vzdušnosti a velkorysosti i v tak hluboké dispozici prostoru. Kontinuální prostor s různými výškami stropu spolu s ustoupenými fasádami umožňují přirozenému proudění vzduchu skrze celé podlaží. Oproti tomu druhé podlaží je výrazně rozděleno na 3 samostatné rozestoupené objemy propojené mosty. Mezi těmito třemi boxy jsou navržené 2 skleněné světlíky, které poskytují přirozené denní osvětlení do všech prostor prvního podlaží. Během poledne prostupují skrze tyto světlíky sluneční paprsky a spolu se zelení vytvářejí zajímavou hru světla a stínu. Příjemné vnitřní klima domu je velmi důležité vzhledem ke čtyřem ročním obdobím zde na severu Vietnamu. Přirozená ventilace prostor nejenom zabraňuje problémům s vlhkostí v monzunovém období, ale také pomáhá snížit spotřebu energie při užívání klimatizace v letních dnech. V prostorách s přetékajícím přirozeným denním osvětlením pak není třeba používat umělého osvětlení ve dne, čímž se také snižuje spotřeba energie.

Zelené zahrady
Dům je navržen se dvěma typy zahrad, interiérové dvory a venkovní zahrady na střechách a v prvním podlaží. Vnitřní zeleň je vložena v místech pod skleněnými světlíky, kde mají zároveň funkci vizuálního oddělení mezi jednotlivými místnostmi a nahrazují tak pevné stěny. Exteriérové zahrady čelní a zadní fasády v prvním podlaží mají funkci omezení hluku a prašnosti v domě. Dvě střešní zahrady s rozlohou 25m2 jsou navrženy jako zeleninová a ovocná zahrada. Rodina si tak může pěstovat vlastní čistou zeleninu a ovoce. Zároveň tyto zahrady poskytují bezpečné prostranství na hraní pro děti a prostor pro relaxaci uprostřed hektické metropole. Zahrady také napomáhají zkvalitnění okolního prostředí a zachování plochy zeleně.

Tradiční vietnamská rodina
Vazby mezi členy tradiční vietnamské rodiny jsou velmi silné. V mnohých rodinách spolu žijí několik generací pod jedinou střechou, kde se odehrává mnoho rodinných událostí a sešlostí. Ovšem v dnešním světě moderní techniky s chytrými telefony a televizemi jsou tyto vazby oslabeny. VH house je navržen s ohledem na moderní vývoj rodiny s důležitostí zachování vazeb v rodině. Všechny prostory v domě jsou vizuálně propojeny, což vytváří neustálou interakci mezi členy rodiny. Prostor prvního podlaží je kontinuálním prostorem vizuálně odděleným jen zelení. Objemy druhého podlaží jsou vizuálně propojené skrze okenní otvory a děrované cihelné zdivo mezi jednotlivými zahradami. Vizuální kontakt mezi podlažími je pak docílen skrze skleněné světlíky.

Dispozice
Ve zkratce popsaný rytmus prostoru prvního podlaží od vstupu: venkovní dvůr se zelení– obytný prostor – vnitřní dvůr se zelení – kuchyně – vnitřní dvůr se zelení – dětský pokoj – venkovní dvůr se zelení.
První podlaží je hlavní společenskou částí domu s obývacím pokojem, kuchyní a jídelnou, dětským pokojem. Tyto místnosti jsou vizuálně odděleny zelení situovanou pod skleněnými světlíky.
Druhé patro zahrad a rodičovské ložnice je propojené vnitřním přímým a venkovním točitým schodištěm. Rodičovská ložnice nabízí patřičné soukromí v horním patře a také přímý průhled a výstup do ovocné zahrady. Zeleninová zahrada je pak přímo propojena přes točité venkovní schodiště s obývacím pokojem. Zahrady a ložnice jsou propojené mosty nad skleněnými světlíky.

Rozpočet domu byl výrazně omezený na částku 35.000 USD, což je i na místní podmínky nízká částka pro stavbu takového domu. Dům byl postaven z místních dostupných materiálů. Cihla jakožto dominantí pohledový materiál byla aplikovaná jako řežné zdivo druhého podlaží. Stavba vyžadovala patřičnou dovedonost a přesnost zedníků, která zde není samozřejmostí a nebylo jednoduché takovou stavbu dozorovat.
Záměrem návrhu domu bylo nalézt prostorovou harmonii mezi tradičním domem, místním klimatem a současnými potřebami pro rodinný život. Tento dům je příkladem, jak se může stavět v Hanoji s ohledem na místní aspekty jakožto klima a vietnamskou kulturu.
4 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
vznikol
Marián
14.02.19 08:44
Gratulace
14.02.19 09:14
Pěkné, vtipné
Gabriela Kapralova
15.02.19 09:48
Výborné
Ivana
15.02.19 11:28
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od ODDO architects