Dům s arkýřovým oknem

Dům s arkýřovým oknem
Adresa: Oldřichov v Hájích 286, Chrastava, Česká republika
Investor:Lucie a Vladimír Baldovi
Projekt:2008
Realizace:2009-10
Užitná plocha:162 m2
Zastavěná plocha:106 m2
Náklady:3 800 000 CZK


Rodinný dům je situován na mírně svažitém pozemku v menší podhorské obci. Základní hmotový tvar domu, obdélníkový půdorys zastřešený sedlovou střechou, určily lokální regulativy obce a chráněné krajinné oblasti.
Vnitřní dispozice domu je jednoduchá a přehledná vycházející z potřeb jeho obyvatel. Společenské prostory spolu s pracovnou a technickou místností jsou v přízemí, podkrovní podlaží je vyhrazeno dětským pokojům a ložnici rodičů. Použití maximálně možného padesátistupňového sklonu střechy, umožnilo vytvoření dalšího patra v podkroví. "Třetí" podlaží je z poloviny využíváno jako půda a zbývající prostor zvětšuje plochu dětských pokojů o vložená patra určená ke spaní nebo relaxaci.

Stavebně konstrukční řešení

Stavba je založena na betonových pasech s využitím tvarovek pro ztracené bednění. Obvodové nosné stěny i vnitřní příčky jsou vyzděny z vápenopískových cihel šířky 24cm se zvýšenou akumulací. Pro příčky jsou použity cihly ze stejného materiálu šířky 11,5 cm. Stropní  konstrukce je vyskládána z dutinových panelů, které umožnily překlenout celou šířku domu bez nutnosti podepření.
Obvodové zdivo je izolováno 30 cm minerální vaty, vkládané do systému svislých a vodorovných latí, které nesou i dřevěný obklad fasády. Fasáda je navržena a realizována jako provětrávaná s vodorovně kladenými dřevěnými profily tří různých šířek ze sibiřského modřínu bez povrchové úpravy.
Střecha je nesena běžným krovem s vrcholovou vaznicí podepřenou dvojicí sloupů. Nadstandardní zateplení střechy v tloušťce 40cm si vyžádalo vytvoření systému konstrukce dvojitých krokví. Střešní krytinu tvoří falcované pásy z titanzinku s předzvětralou úpravou. Okapový žlab je umístěn na hranu zlomu střechy a fasády. Svislé svody pro odvod dešťové vody jsou skryty pod obkladem fasády.

Systém vytápění a větrání

Hlavní zdrojem pro vytápění a ohřev vody je elektrická energie. V technické místnosti je umístěn integrovaný zásobník tepla, vyhřívaný elektrickou spirálou. Jako doplňkový zdroj slouží pětice deskových solárních zásobníků a krbová kamna s teplovodním výměníkem. Vyhřívání jednotlivých místností zajišťují radiátory nebo konvektory. Pro dům je navrženo řízené větrání s rekuperací s jednotkou umístěnou pod stropem technické místnosti.
11 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
jo, to by šlo
Tom
06.09.12 07:36
měřítko
blanch
06.09.12 09:16
Re: Tom
Martin
06.09.12 12:45
sníh, voda a led
šárka
06.09.12 04:12
Re: Tom +
Martin
06.09.12 08:44
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od VLADIMÍR BALDA architekt